INSÄNDARE 2023-03-09 KL. 08:45

V: Ett beslut som är resultat av kommunens privatisering

Av Vänsterpartiet Vallentuna

V: Ett beslut som är resultat av kommunens privatisering
NEDLÄGGS. Förskolan i Bällstaberg kommer att läggas ned. Foto: Roffe Andersson

Vallentunas Barn- och ungdomsnämnd har beslutat att lägga ned Sjumilaskogens förskola som är den enda kommunala förskolan i södra Vallentuna. Motivationen från Barn- och ungdomsnämnden är att verksamheten inte fyller upp tillräckligt med platser.

Högern har röstat enigt för nedläggningen med motsättning från oppositionen. Oppositionen har invänt och föreslagit att innovativa lösningar såsom uthyrning av de ej utnyttjade lokalerna i första hand bör undersökas. Trots att beslutet strider mot barnkonventionen och fått många protester från allmänheten har högern inte lyssnat, och planen fortlöper att stänga förskolan till hösten 2023.

Att stänga en uppskattad förskola är en kortsiktig lösning som inte alls bereder väg för den dokumenterade målsättning kommunen har att ”Barn-och ungdomsnämnden ska tillsammans med Vallentunas förskolor, grundskolor, fritidshem samt grundsärskola medvetet arbeta för en långsiktig hållbar utveckling”.

En kommuns ansvar är väl ändå att se till barnens trygghet just nu såväl framåt, där säkerligen en tid kommer då trycket är annorlunda med fler barn och när fler avdelningar kommer behövas. Att stänga den enda förskola som kommunen har befogenhet att reglera och kontrollera i ett så stort område, gör systemet skört.

Under många år har Moderaternas styre överlåtit barnavård till privata aktörer i stället för att utveckla den kommunala vården. Skattepengarna har flytt till privata plånböcker. Vinsten blir som bäst när man tar in flera barn med färre personal. År 2020 har Lärarförbundet gått ut med pressmeddelandet att sju av tio grupper är större än rekommenderat på förskolor i Vallentuna. Stora barngrupper leder ofta till högre ljudnivåer i lokalerna samt ökad stress och hög sjukskrivning bland personal.
Vänsterpartiet i Vallentuna tycker att det är kommunen som ska vara den vägledande och tillförlitliga platsen, oavsett om våra barn kostar mer vissa år.

Skattepengarna måste investeras i de kommunala anläggningarna och stanna där. Lärarens villkor förbättras så att det blir tryggt och hållbart för både personal och barn. När efterfrågan på förskoleplatser minskar är det de privata aktörer som ska anpassas och inte tvärtom. Kommunens förpliktelse är att kunna garantera invånarna en stabil, välfungerande barnavård. Din trygghet är politikens ansvar!

Jelena Klemesova
Vänsterpartiet Vallentuna