INSÄNDARE 2023-04-20 KL. 08:10

V: Våga införa nolltaxa för föreningars lokal- och planhyra

Av Vänsterpartiet Vallentuna

V: Våga införa nolltaxa för föreningars lokal- och planhyra
Foto: Adobe

Vallentunas ideella föreningar utför en ovärderlig social insats och ett viktigt folkhälsoarbete.

Vallentuna Fritidsnämnds uppgift är att vara ”huvudman för fritidsfrågor, främja en meningsfull fritid för kommunens invånare, ansvara för sport- och fritidsanläggningar, bedriva och samordna förebyggande ungdomsarbete samt stödja föreningslivet”.

För sin insats beviljas föreningarna kommunalt aktivitetsstöd. Större delen av aktivitetsstödet använder föreningarna till att betala hyra för kommunala planer och lokaler. Totalt fick Vallentunas föreningar ca 2,5 miljoner kronor i aktivitetsstöd under 2022. Under 2022 betalade föreningarna ca 2 miljoner kronor i kommunala lokal- och planhyror.

Några kommuner har valt att minska föreningarnas hyror, medan andra kommuner, som exempelvis Halmstad, har ”visat mod att gå före” och infört nolltaxa för lokal- och planhyra. För att minimera risken att lokaler och planer överbokas tillämpar Halmstad principen om dubbel taxa för de oanvända bokade tillfällen som inte avbokats i tid.

V anser att kommunens föreningar ska ges möjlighet att använda hela sina aktivitetsstöd till aktiviteter, dvs att nolltaxa införs. I svaret till vår interpellation om föreningshyrorna vid senaste Kommunfullmäktige svarade Fritidsnämndens ordförande Ylwa Mozis (L), bland annat att om kommunen inför nolltaxa så måste aktivitetsbidragen minskas med samma summa. Två miljoner kronor är ett viktigt tillskott för våra föreningar, men en droppe i havet i den kommunala årsbudgeten. Eller för att sätta det i perspektiv – kostnaden för nolltaxa motsvarar ca 70 kronor per år (!) av den kommunalskatt en normalinkomsttagare betalar in. Vi hoppas innerligt att det borgerliga kommunstyret tänker till och tänker om här.

V yrkar på måndag att kommunfullmäktige beslutar:
• att nolltaxa införs för Vallentunas ideella föreningars nyttjande av kommunala lokaler och planer, utan att aktivitetsstöden minskas.
• att hyresbidragen för de ideella föreningar som har egna lokaler ses över så att de inte missgynnas jämfört med de föreningar som hyr kommunala lokaler och planer med nolltaxa.

Ulf Sellgren,
ordf. V Vallentuna
Elaine Gravél (V),
ersättare i Fn