INSÄNDARE 2023-05-11 KL. 09:03

V: Våga lita på våra föreningar

Av Vänsterpartiet Vallentuna

V: Våga lita på våra föreningar
Foto: Adobe

Replik på Ylva Mozis svar 5 maj på Vänsterpartiets förslag att införa nolltaxa för föreningars lokal- och planhyror.

Fritidsnämndens ordförande Vlva Mozis (L) blandar tyvärr ihop korten en aning i sitt svar på Vänsterpartiets förslag att införa nolltaxa för föreningars lokal- och planhyra.

Vi kan hålla med om att ”gratis är inte alltid gott”, men vi borde rimligtvis också vara överens om att den föreslagna nolltaxan är bra för våra föreningar. Kostnaden för att införa nolltaxa kostar kommunen ca 2 miljoner kronor per år. Under 2022 gjorde kommunen en vinst på ca 215 miljoner kronor och det budgeteras för höga vinster även 2024-2026. Så nej, det behövs ingen skattehöjning för att genomföra en nolltaxa för lokal- och planhyror.

I den interpellationsdebatt om nolltaxa som fördes i kommunfullmäktige 24 april menade Ylva Mozis att den som gått en grundkurs i nationalekonomi förstår (härskarteknik?) att med nolltaxa kommer lokaler och planer inte nyttjas effektivt, utan de kommer att överbokas.
Vänsterpartiets svar var att det finns många olika sätt att hantera den risken, och tog som exempel Halmstad där föreningar som inte avbokar lokaler/planer de inte behöver, debiteras dubbel hyra.

Med Fritidsförvaltningens digitala lokalbokningssystem är det oerhört smidigt både att boka och att AVBOKA planer och lokaler, vilket våra föreningar är fullt kapabla till. Så nej, det finns inga förslag på ”straffskatt” i vårt förslag. Vi är öppna för att diskutera alla typer av kreativa lösningar och förslag.

Så, släpp prestigen, lita på våra föreningar och våga diskutera Vänsterpartiets förslag på ett konstruktivt sätt – budgeten för 2024-2026 beslutas ju redan 12 juni. Vi i Vänsterpartiet är alltid beredda att samtala med alla goda krafter för att hitta lösningar som är bra för våra föreningar, och vi har nolltaxa för våra råd och förslag!

Ulf Sellgren,
ordf. V Vallentuna