Klik venligst
INSÄNDARE 2021-09-09 KL. 16:52

Vi väljer att tala om vad vi vill

Av Vallentuna Nya

Vi väljer att tala om vad vi vill

NOMINERINGSGRUUPP. Centerpartiets representanter. Foto: PRESSBILD

Rösta i kyrkovalet i Vallentuna församling. Alla nomineringsgrupper har lika rätt att delta i valet.

Centerpartiet garanterar en öppen, välkomnande kyrka i hela landet. En kyrka som är nära och trygg, en kyrka som står upp för alla människors rätt och lika värde.

Vi står för hållbar grön utveckling i kyrkans verksamheter. En kyrka som är modig och stöttar i livets alla skeden – i vardagen, i glädje och sorg. En kyrka som ger kraft åt varje människa.

Vi upplever nu att några nomineringsgruppers främsta valfråga är att kritisera exempelvis Centerpartiets nomineringsgrupp, som ställer upp i kyrkovalet – just bara för att vi ställer upp i valet. Det är ett mycket märkligt och odemokratiskt agerande!

Centerpartiet har företrädare som är både insatta och engagerade i Svenska kyrkan på listorna. Vi väljer att tala om vad vi vill och skulle vara tacksamma för er röst i kyrkovalet. De som fyllt 16 år och är medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt. Det är ett viktigt val.

C vill ba¨ttre synliggo¨ra arbetet i Svenska kyrkan – från sockenkyrkan pa° landsbygden, till katedralen i staden.

Sockenkyrkorna i Vallentuna, Markim, Orkesta och Fro¨sunda ska vara öppna träffpunkter fo¨r unga och a¨ldre – tillga¨ngliga platser att samlas vid, i gla¨dje och sorg.

Fo¨r Centerpartiet a¨r digital guidning av alla kyrkor, ett utvecklat samarbete med kommunen kring beso¨ksna¨ringen och pilgrimsvandringar viktigt. Vi vill beha°lla Markims fo¨rsamlingshus och rusta upp idrottsplatsen Ka¨mpavallen fo¨r ungdomsverksamhet.
Bevara omra°det la¨ngs Kyrkviken, fortsatt samarbete med kommunen och fo¨reningar om Va¨sby kvarn. Beha°ll lokalen i Ba¨llstaberg fo¨r uta°triktad verksamhet. Vi vill arbeta fo¨r att en kopia av Vallentunakalendariet ska sta¨llas ut i Mattiasga°rden.

Na¨r stora saker ha¨nder i samha¨llet och livet sta°r kyrkan redo att vara det sto¨d ma°nga so¨ker.

För en öppen välkomnande folkkyrka – välj Centerpartiet i kyrkovalet den 6 till 19 september!

Elisabeth Rydström
Anne-Marie Krafft Karlsson
Lars Carlsson
Ulrika Larson
Centerpartiets nomineringsgrupp
i Svenska kyrkan