KRÖNIKA 2021-12-02 KL. 09:53

Krönika: Förhoppningsvis slipper vi snart släcka bränder

Av Uffe

Krönika: Förhoppningsvis slipper vi snart släcka bränder

I denna återkommande krönika speglar tidningen det politiska livet i Vallentuna, sett ur medias vinkel. Eventuella åsikter är subjektiva men syftet är att förhålla sig objektiv till politiken.

På senare tid har det varit kaos inom den nationella politiken. Men med distans kan man lätt se att samhället inte varit "normalt" de senaste sex åren.

Det är lätt att ställa krav på politiken och de inblandade. Inte minst är det politiker själva som passar på att tjäna några poäng genom att påvisa vad som inte fungerar.

Jag tycker att det är intressant att bo och verka i Vallentuna med tanke på att det råder spegelvända förhållanden mellan vilka som bestämmer och vilka som sitter i opposition sett ur lokalt eller nationellt perspektiv. Det märkliga är att argumenten låter likadant. En opposition som påvisar maktfullkomlighet och brist på kompetens mot styrande som påvisar att de är de enda som tar ansvar på riktigt.

Ännu märkligare är att tonhöjden är ungefär densamma som till valet 2014. Men tittar man på hur världen sett ut tycker man att det måste finnas en stor portion ödmjukhet mellan olika parter. Särskillt om man ser tillbaka och minns den stora flyktingvågen 2015, där omvärlden direkt påverkade även lokalt. Nästa stora omvärldskaos som även det skapade stora förändringar även lokalt kom 2020 när pandemin blev en rejäl utmaning.

Nu har problem med organiserad brottslighet och skjutningar ökat känslan av att det måste ske snabba beslut för att släcka bränder.

Jag vågar tippa att de allra flesta politikerna, fritid som proffs, börjat sina kall som ansvarstagande i samhället med hoppet om att kunna vara med och forma ett framtida samhälle som de tror på. Kanske med utgångspunkt från den ideologi de tror på.

Förhoppningsvis tar vi oss snart tillbaka till en mer stabil tid som ger läge för nya samhällsbyggande reformer. Vi behöver ge plats för mer visioner igen.

Vill du skriva krönika hos oss? Eller skicka in din åsikt som insändare?

Först, det är större chans att bli publicerad om du fattar dig kort. En insändare bör inte vara längre än cirka 1.500 - 2.000 tecken inklusive blanksteg. I de flesta ordbehandlingsprogram finns möjlighet att kolla hur lång texten är.
Om du är under 18 år behövs godkännande av förälder eller annan vårdnadshavare i form av ett separat mejl tillredaktionen.


Vallentuna Nya förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material. Insändaren kan även komma att publiceras på tidningens andra plattformar, exempelvis på nätet.

Underteckna med namn, postadress och mobilnummer. Din postadress och ditt mobilnummer behövs för att redaktionen vid behov ska kunna kontrollera skribenters identitet. Tidningen kan publicera texter under pseudonym men enbart om avsändaren är känd för redaktionen.


Uffe Lindeborg
uffe@vallentunanya.se