KRÖNIKA 2022-02-24 KL. 13:00

Krönika: Så kan man resonera kring veckopeng

Av Anna Sigrid Pettersson

Det där med veckopeng var ett jobbigt ämne minns jag från min barndom.

Krönika: Så kan man resonera kring veckopeng

Med två äldre bröder fanns inget ”lika” inget ”lika arbete”, ingen ”lika lön”. De skulle släpa in ved varje dag, se till att spänta stickor och släpa in koks.

Den enda arbetsinsatsen jag minns från barndomen var att torka bestick! Alla diskade och sköljda bestick lades på en handduk, så skulle de torkas och sorteras in på rätt ställe. Men orättvist var det!

Hur det var med veckopengen och mina ungar, det har jag förträngt. Veckopeng är en diskussion som pågår i flera nivåer. Vikten av att lära sig hantera pengar och pengars värde, men också förstå behov och intresse och vad pengarna ska användas till. Och veckopeng eller månadspeng! Ett minne från min dotter och veckopeng, jag hör henne leka med dockor och smågräla lite och ett tu tre: ”Om du inte uppför dig, så får du ingen veckopeng!” Ord och inga visor, och vad säger talesättet: Varit i säck innan det kom i påse?

En aspekt som också diskuteras; ska veckopengen vara lön för utfört arbete, eller belöning för gott uppförande. Om det inte späntas ved, uteblir veckopengen då?

Och om en späntar dubbelt så mycket ved, får en dubbelt så mycket veckopeng då? Eller ska det kopplas till skolan, läxläsning och prestationer? Ja, det är frågan. Hur ska veckopengen villkoras? Och vilken rätt, och hur stor rätt har den förfördelade att föra sin talan? Och hur mäts orättvisa?

Och nästa fråga är förstås, om veckopengen uteblir helt, definitivt eller blir den innestående tills gott uppförande, utfört arbete återupptas, och portioneras ut lagom. Och om arbetet inte utförs på grund av sjukdom eller på grund av trots, var i ligger då skillnaden på den uteblivna veckopengen? Finns det någon skillnad?

Det är svåra frågor som föräldrar måste ställa sig. Och hur är det med Brechts devis: Erst kommt das Fressen dann kommt die Moral? Pratas det om behov eller om moral när det gäller pengar och barn. Och hur pratas det om pengar och pengars värde, kostar en jacka femhundra spänn eller kostar den tre timmars arbete? Och är det en femhundring för varje A i betyget?

Ja, och när vi ändå har veckopengen på tal, Jaroslaw och Viktor, hur går det med läxorna? Vad har ni utfört för arbete? Varför talla på mediehusen?

Ni har ju skrivit om yttrandefrihet i regelboken, men varför begränsar ni den? Och var vi inte överens om hur ersättningen skulle se ut? Era behov är rätt stora och ni får mest veckopeng i hela EU-klassen, störst behov liksom. Men: ”Om ni inte uppför er, så får ni ingen veckopeng!”

Anna Sigrid Pettersson
annasigrid@vallentunanya.se