KRÖNIKA 2024-06-04 KL. 11:25

Tillbakablickar motiverar

Av Jessica Jäger

Sjung om studentens lyckliga da’r! Min gudson och många av hans jämnåriga tar studenten i veckan. Det är en milstolpe. Den dagen firar vi inte bara att åren på gymnasiet är genomgångna, utan hela skoleran: 12-13 år av kunskapsinlärning, tidiga morgnar, rastaktiviteter, försök att hitta sin plats i gruppkonstellationerna, läxor, prov, utflykter, lärarbyten och övergångar mellan olika stadier är över.

Tillbakablickar motiverar
Jessica Jäger. Foto: Janine Laag

Dagen jag sprang ner från gymnasiets trappa mot alla guppande skyltar i regnet kastade jag inte en enda blick bakåt. Känslan av frihet och möjligheter var så mycket starkare. Jag såg framåt mot en ännu oskriven framtid (som företagare).

Då visste jag inte att det har förts statistik över hur många företag som överlever treårsdagen, men det blev jag varse. Så att ta sig igenom de första uppstartsåren kan likställas med ett skolstadium att fira. Därefter flyter alla år lätt ihop till en enda lång företagar-era. Därför är det klokt att stanna upp och summera ibland: Vad har egentligen hänt de senaste åren?

För tre år sedan hade vi blivit vana vid att leva i ständig omställning och pandemi. Sedan dess har jag blivit certifierad självkänslacoach, skrivit en bok om självledarskap, blivit publicerad i två antologier och själv sammanställt en antologi, blivit etablerad som begravningsofficiant, tagit initiativ till återinförande av Vallentuna Näringslivsdag och sjungit nationalsången inför en match i hockeyettan. Jag har föreläst inför ett överfullt rum på Starta och Driva företag-dagen och där fått kontakt med en forskare som jag nu ska inleda ett samarbete med. Jag har ställt ut på Bokmässan, medverkat i poddar, sjungit duett med Carola och legat etta på en radiotopplista.

Mycket av det jag räknade upp känns avlägset, trots att det var relativt nyligen. Det vi skapar i nuet blir så fort en självklar del av oss själva, som om processerna och utmaningarna vi gått igenom aldrig existerade. Det är bara resultat vi lägger till handlingarna, precis som mina gamla skolbetyg ligger någonstans på vinden i en pärm. Men när det känns som att det går sakta i stunden kan det ge inspiration och motivation att blicka bakåt en stund och se hur mycket som är möjligt på kort tid. Sedan kan vi göra som våra nyutexaminerade studenter och blicka framåt mot en ännu oskriven framtid – och skapa den.