NYHETER 2023-08-31 KL. 08:00

Bakgrundskoll införs för alla rekryteringar till Vallentuna kommun

Av Anneli Leijel

Bakgrundskoll införs för alla rekryteringar till Vallentuna kommun
STYRKÅK. Vallentuna kommuns nuvarande kommunalhus. Foto: Uffe Lindeborg

Som en av de första kommunerna i Sverige inför Vallentuna bakgrundskontroller vid anställning av personal. Det gäller alla typer av anställningar, både visstids- och tillsvidareanställningar.

– Målet är att det ska vara infört i alla verksamheter vid årets slut, berättar personalchef Annika Colding.

Arbetet med att stärka kontroller vid anställningar påbörjades under våren 2023, efter ett politiskt beslut.

– Upprinnelsen till beslutet om att införa bakgrundskoller var förra sommaren då ett antal ärenden uppstod inom socialförvaltningen kring hur de personerna kunde jobba i kommunen, säger Annika Colding.

Ett annat exempel, som Vallentuna Nya skrev om den 10 augusti i år, gällde en man som fått anställning som undersköterska på ett kommunalt vårdboende i Vallentuna, trots att han förekom på flera ställen i belastningsregistret. Han dömdes nyligen igen, den här gången för stölder från vårdtagare på två tidigare arbetsplatser.

Höja kvaliten vid rekrytering

För en del tjänster kan en arbetsgivare, till exempel en kommun, kräva utdrag ur Polisens belastningsregister, men för andra tjänster kan arbetsgivaren inte kräva det.

Genom att nu införa bakgrundskoller för alla som anställs, kommer Vallentuna kommun att i ett tidigt skede få reda på om det finns något oklart gällande personen som söker anställning.

– Vi har ett avtal med företaget Valida som utför bakgrundskoller åt oss. De analyserar olika källor, till exempel domar, åtal och skulder. De tittar på olika saker beroende på vilka befattningar det gäller. Har man till exempel stora skulder hos kronofogden, då ska man nog inte jobba med pengar, men det kan gå bra på annat håll inom kommunen, säger Annika Colding.

Förhoppningen från kommunens sida är att på det här sättet kvalitetssäkra anställningsprocessen och hitta rätt personer för olika anställningar, som vill stanna kvar och utvecklas.

– Om vi har stor omsättning av personal blir det också dyrare för oss, eftersom en rekrytering kostar mycket. När vi nu får svar från Valida så tar vi ställning till det vi får, om det är något som är en belastning, eller om vi skulle kunna anställa personen. Sedan återkopplar vi också till personen.

Öka tryggheten på äldreboenden

Anledningen till att man valt att upphandla tjänsten från Valida är för att det som Valida gör inom ett par dagar, skulle vara för tidskrävande för kommunen att själva ta fram.

Inom socialförvaltningen är Catrin Olsson enhetschef för kompetens- och bemanningsenheten som inrättades i början av året. Enheten sköter anställningarna av dem som utför arbete inom vård och omsorg i kommunen. Till exempel inom hemtjänst, LSS och särskilda boenden.

Enheten var först ut i kommunen med att göra bakgrundskoller och det stod tydligt i annonserna att det görs, om man blir aktuell för en tjänst.

Hur tycker du att arbetet med bakgrundskoller fungerar?

– Det går väldigt smidigt, vi får svar inom 1-2 dagar från Valida. Hittar de något kan det ta lite längre tid. Det känns tryggt och bra och som en viktig del i att säkra vilka kandidater vi anställer, säger Catrin Olsson

Hur har de sökande upplevt detta?

– Det har hittills bara varit en person som motsatt sig det, som inte kunde förstå syftet. Annars har det gått bra. Vi vill ju göra detta för att bland annat våra äldreboenden ska känna ökad trygghet med dem vi anställer.

Har det hänt att ni hittat något i en bakgrundskontroll, och sedan tagit upp det med den arbetssökande?

– Ja, det har hänt, men vi har ändå kunnat anställa utifrån vilken verksamhet det gällt. Dialogen med den som söker jobbet är viktig utifrån det som kommer fram, säger Catrin Olsson.

Anneli Leijel

anneli@vallentunanya.se