NYHETER 2021-09-09 KL. 10:28

"De ska ut och springa, nu läser jag"

Av DanielGOD ERSÄTTARE. Eftersom lärarna inte hann springa alla mil så blev eleverna bjudna på glass som kompensation.
Foto: DANIEL BERGHOLM

Läsutmaningen gav eleverna bättre läsförståelse och lärarna bättre flås

För två år sedan startade lärarna på Bällstabergsskolan, Cia Hallstenius, 43, och Linus Lundqvist, 23, projektet att få sina elever att läsa mer böcker under sommarlovet.

För att lyckas med detta initiativ beslutade de att göra det till en utmaning. Dem mot eleverna!

Tävlingen: För varje elev som läser ut en bok, där kravet är minst 250 sidor, så ska Cia och Linus springa en mil under det tio veckor långa sommarlovet. Den moroten menar bägge lärarna har varit viktig för att eleverna ska ta tävlingen till sig och läsa mer under sommaren.
Tävlingen delades också upp. Cia Hellstenius utmanade sina undervisningsgrupper 5a och 6a medan Linus Lundqvist tog hand om sina grupper 5b och 6b.

“Samma som fysisk kondition”
–Läs-kondition är samma sak som riktig fysisk kondition, man måste underhålla den. Vi valde kravet på 250 sidor för att undvika Kalle-Anka böckerna. Efter att boken var färdig skrev eleverna en kort recension och vi filmade oss när vi var ute och sprang, säger Cia Hellstenius.


igcaption>NÖJDA UTMANARE. Linus och Cia kunde konstatera att eleverna läst många böcker under sommaren.
Foto: DANIEL BERGHOLM

Resultatet under sommaren blev att båda lärarna förlorade sina respektive tävlingar. Cia sprang 27,6 mil under sommaren mot elevernas 32 lästa böcker. Linus sprang 5,6 mil mot elevernas 24 lästa böcker.

–Jag hade för stora problem med knäet under sommaren, förra året sprang jag 23 mil, säger Linus Lundqvist med ett leende.

Cia Hellstenius fortsätter:

–Främst har det blivit ett kul sätt för oss att hålla kontakt med eleverna under de 10 veckor när vi inte ses. Samtidigt kommer eleverna ha nytta av att hålla igång läsningen när de börjar igen.

“De ska ut och springa, nu läser jag”
Vad blev då straffet för utebliven löpning? Isglassar som lärarna fått bekosta själva blev konsekvensen av förlusten. Men när Linus Lundqvist delar ut glassarna till en av sina undervisningsklasser så är han inte besviken utan nöjd över att eleverna varit så duktiga på att läsa att han inte klarade av att springa tillräckligt mycket.

– Vi har verkligen märkt av att innan och efter dessa läs-utmaningar så är det en markant skillnad på gruppnivå, det ger oss en anledning att fortsätta. Samtidigt är det väldigt roligt och bra träning för mig själv, säger han.

En av eleverna i klass 5b som var med och läste såg det som en triggande faktor att få ut läraren på springturer och den 325 sidor tjocka boken “Tvillingarna” blev betydligt lättare. En bok som han menar hade varit svår att läsa utan den här moroten.

–Jag tänkte att: De ska ut och springa, nu läser jag. Då blev det lätt värt att läsa boken, säger en av eleverna under tiden segerglassen avnjuts.