NYHETER 2023-02-09 KL. 09:00

Gymnasieelever flyr byggbuller

Av Daniel Bergholm

Gymnasieelever flyr byggbuller
Eleven Gustaf Björling och läraren Douglas Frick har på kort tid installerat sig i deras nya lokaler som de kommer ha under hela 2023. Hittills har de upplevt både fördelar och nackdelar. Foto: Roffe Andersson

Vallentuna gymnasium håller just nu på och renoverar sina lokaler inför kommande sammanslagning med kommunledningskontoret. För att undvika störningar för elever har skolan nu flyttat delar av sin verksamhet till Smidesvägen.

Några av de som fått byta miljö är läraren Douglas Frick och eleven Gustaf Björling och de har upplevt både för och nackdelar med flytten.

– Det har blivit lugnare, men samtidigt har jag märkt av att omställningen varit jobbig för många, säger Douglas Frick.

Vallentuna gymnasium genomgår just nu ett större renoveringsprojekt eftersom planen är att gymnasiet och kommunen ska dela på lokalerna från 2024. Tanken från början var att renoveringen inte skulle påverka elevernas studie-ro, men nu har man genomfört en flytt för ett 50-tal elever, från att vårterminen började, till Smidesvägen och tillfälliga skollokaler under 2023.

Douglas Frick är en av totalt åtta lärare som följt med i flytten. Han är svenskalärare och mentor till årskurs två inom samhällsvetenskap med beteendeinriktning.

– I och med det har det blivit en del störningsljud och därför har vi valt den här lösningen, säger Douglas Frick.

Intimare miljö
Elever som har ett extra behov av en lugn arbetsmiljö i skolan fick möjligheten att flytta till nya lokaler. Drygt en månad in har det beslutet gett ett bra resultat. För att få allt på plats hade lärarna som också flyttat drygt två månader på sig innan inflytt att få i ordning allt. Douglas menar att allt det praktiska kommit på plats men att detaljer fortfarande måste lösas.

– Det är samtidigt mycket jobb på huvudbyggnaden så det har tagit tid att få till allt här. Men allt vi hade där borta har vi fått med oss. Nu är nästa projekt att iordningställa nya delar och göra det mer skolanpassat, säger han.

Reaktionerna hos eleverna när det nu passerat drygt en månad av undervisningstid har varit blandat, berättar Douglas Frick. Han nämner att många elever fått en ökad studie-ro samtidigt som många tycker det varit jobbigt att inte vara kvar i gymnasiets huvudbyggnad.

En av eleverna som också börjat vårterminen i nya lokaler är Gustaf Björling. Han går sista terminen på samhällsvetenskap med inriktning beteende och när han fick beskedet i slutet av november att han skulle byta lokaler har det varit en intensiv process, men enligt honom har lärarna varit lyhörda för de önskemål som eleverna haft.

Slipper bullret
Gustaf har diagnoser som innebär en extra ljudkänslighet. Det gjorde att renoveringen som började efter att Vallentuna Friskola flyttade ut från byggnaden påverkade honom extra mycket.

– Jag är över lag positiv till resultatet och att slippa bullret från arbetsmaskiner. Det har gjort att mitt fokus i skolan blivit bättre, säger han.

Men precis som för läraren Douglas finns det för Gustaf både för och nackdelar med flytten. Han är nu inne på sin sista termin i gymnasiet och tar studenten i juni. Att ha byggt upp sina rutiner under 2,5 år har gjort att miljöombytet har varit det tuffaste att hantera.

– Jag är en person som är väldigt trygg i mina vanor. Att ha haft den rutinen i 2,5 år tar mycket på min energi mentalt att bryta det inlärda mönstret. Lokalerna är bra med bra ljudisolering och ljusinsläpp. Men att ta klivet in i det okända är tufft mentalt.
Promenaden till huvudbyggnaden tar ungefär 10 minuter och även om eleverna fått en utökad lunchrast för att kunna få tid till att vara med andra klasser så har den delen inte blivit lika lättillgängligt längre.

– Lunchrasten är viktig för att få ha kvar det sociala. Jag spelar exempelvis mycket basket på rasterna. Men tiden som det tar att ta sig dit gör att lunchrasten blir enda möjligheten till det, säger han.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se