NYHETER 2021-02-12 KL. 09:10

Högstadieskolorna i Vallentuna återgår till närundervisning

Av Anneli

Högstadieskolorna i Vallentuna återgår till närundervisning

DAGS IGEN. Högstadieeleverna återvänder successivt till skolorna igen.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Efter ett nytt beslut i Vallentuna kommun ska högstadieskolorna successivt återgå till närundervisning på plats i skolornas lokaler.

– Det som råder nu är ett undantag. Vi vill återgå till normalläge så snart det bara går, säger utbildningschef Susanna Falk.

Ökad närvaro
Karbyskolan, Bällstabergsskolan och Rosendalsskolan bedriver nu undervisning som vanligt i skolans lokaler. Övriga skolor i kommunen har just nu en blandning av distans- och närundervisning.
–En ökad grad av närundervisning införs nu successivt. Vi har sett att elevernas resultat påverkas negativt av långvarig distansundervisning, säger Susanna Falk.

Utgå från närvaro
Kommunens beslut gäller till fredagen den 12 mars.
– Sedan får vi se hur snabbt vi kan trappa upp närundervisningen. Det är rektor som gör en bedömning, men grunden är att vi ska utgå ifrån att det ska vara närundervisning.

Friskolorna i kommunen väljer att följa samma rekommendationer som de kommunala skolorna.
–De har valt att följa våra beslut och våra riktlinjer i hög grad, säger Susanna Falk.