NYHETER 2023-11-16 KL. 10:41

Mammor vabbar allt mer

Av Jens Finnäs, Newsworthy

Mammor vabbar allt mer
VABBAR. Fortfarande är det vanligast att mammor är hemma med sjuka barn, om det inte är fotbolls-VM på TV. Foto: Adobe

Trenden har vänt. Pappor stannar allt mer sällan hemma när barnen är sjuka. Även i Vallentuna kommun tar mammor betydligt fler dagar än pappor.

November är den månad då vabbsäsongen drar igång på allvar. Föräldrar i Vallentuna kommer vara hemma med sjuka barn över 3 300 dagar bara den här månaden – och mammorna kommer att dra det största lasset.

Mammor tar större ansvar

I en typisk svensk familj är de mer sannolikt att det är mamman som stannar hemma än pappan. Papporna har tagit allt ett större ansvar under det senaste decenniet, men under sedan 2021 har kurvan vänt. Pappornas andel av vabbdagarna minskat i riket som helhet.

I Vallentuna kommun peakade pappornas uttag sommaren 2022 då kommunens fäder var uppe i 39 procent av vabbdagarna [1]. Under de senaste tolv månaderna har männen stått för 38 procent av vabb i kommunen.

En pikant detalj är den enskilda månad då svenska män tagit ut störst andel av vabbdagarna var i juli 2006 – en månad då fotbolls-VM avgjordes i Tyskland.

Samtidigt färgas statistiken av att kvinnor är överrepresenterade bland ensamstående föräldrar. Det finns drygt 300 000 ensamstående mammor, jämfört med knappt 100 000 ensamstående pappor. Om vabbandet skulle vara helt jämn fördelat i hushåll med två föräldrar skulle kvinnor på totalen stå för omkring 55 procent av alla vabbdagar, på grund av överrepresentationen i ensamhushåll[2].

Vabbskillnader

Verkligheten är alltså något mer jämställd än siffrorna kan ge sken av, men även om vi beaktar att det finns fler ensamstående mammor än pappor så kvarstår en skevhet i fördelningen av vabbdagar.

En annan trend är föräldrar generellt vabbar mer nu än tidigare. Sedan slutet av 00-talet har vabbuttaget nästan fördubblats i riket som helhet.

Pappor i Vallentuna vabbar ungefär som rikssnittet och som andra män i Stockholms län. Skillnaderna inom landet är stora. Ingen kommun i landet når 50–50-fördelning. I Ljusnarsberg har papporna tagit ut 45 procent av alla vabbdagar under det senaste året. Det är mest i landet.

Metod och kommentarer

Artikeln bygger på statistik från Försäkringskassan om hur många personer som tagit ut vabbdagar.

Vi räknar nettodagar. Det innebär att två halvdagar räknas som en heldag.

När vi beskriver läget under det senaste året avser vi en egen sammanräkning av hur många nettodagar män och kvinnor tagit ut under de senaste tolv månaderna (till och med maj 2023). Eftersläpningen i statistiken beror på att man räknar när barnet varit sjukt och ansökningar kan komma in med fördröjning.

Siffrorna om antalet ensamhushåll kommer från SCB:s familjestatistik. Enligt den finns det 1 771 053 vårdnadshavare i samboende hushåll (inklusive bonusfamiljer), 307 685 ensamstående mammor och 96 816 ensamstående pappor. Räkneexemplet med jämn fördelning av vabbuttag bygger på dessa siffror. Men vi beaktar alltså inte att samkönade föräldrapar.

Jens Finnäs, Newsworthy