NYHETER 2023-09-21 KL. 08:05

Nu börjar Åbyholm växa fram

Av Anneli Leijel

Nu börjar Åbyholm växa fram
NYTT OMRÅDE. Så här ser planskissen för Åbyholm ut. Illustration: Norconsult

Om några veckor sätts spaden i jorden i det nya området Åbyholm. När området står klart ska här finnas 800 nya bostäder.

Nu startar arbetet med infrastrukturen, som att lägga ledningar för vatten och avlopp och bygga arbetsgator så att man sedan kan bygga bostadskvarter. En ny, stor lekplats börjar också byggas.

– Det här är en milstolpe för oss. Upphandlingen under våren har varit omfattande för att få en entreprenör som ska utföra arbeten med allmän plats, den del som ägs och driftas av kommunen, såsom vägar, natur och park, säger Alexandra Rydin, kommunens projektledare för Åbyholm.

JM vann upphandlingen och inom de närmsta veckorna kommer de att påbörja arbetet. Ett arbete som kommer att pågå under minst ett år.

– JM:s entreprenadtid för alla arbeten inom Åbyholm sträcker sig till och med våren 2025, berättar Alexandra Rydin.

Västra delen först

Det första spadtaget för de första bostäderna beräknas ske runt årsskiftet 2024/2025.

Till att börja med är det i den västra delen av Åbyholm som bostäder kommer att byggas. De östra delarna av området ska kommunen genomföra markanvisningar för i ett senare skede.

– Preliminär tidplan är att markanvisning av den östra delen ska ske som tidigast när de allmänna anläggningarna i området är utbyggda våren 2025, men det kan bli senare beroende på hur marknaden ser ut, säger Alexandra Rydin.

I den västra delen av Åbyholm som byggs först, blir det både flerbostadshus, radhus och kedjehus, medan det i den östra delen endast byggs flerbostadshus.

Kommunen satsar på en ny, stor lekplats i Åbyholm. Den kommer att erbjuda lek för flera olika åldrar. Här kommer bland annat att finnas klätterlek, hinderbana med balansgång, karusell, flera olika gungor, lekhus och sandlåda. Det blir dessutom gott om sittplatser i både sol och skugga och planteringar med träd, skriver kommunen på sin hemsida. Lekplatsen beräknas stå klar under våren 2025.

– Den här lekplatsen blir ett välkommet tillskott i området, inte minst för boende i Åby ängar, säger Alexandra Rydin.

Anneli Leijel

anneli@vallentunanya.se