NYHETER 2023-05-25 KL. 08:25

Nu kan boende i Kragstalund få närmre till brevlådan igen

Av Anneli Leijel

Nu kan boende i Kragstalund få närmre till brevlådan igen
KRITISK. Samfällighetens ordförande, Torbjörn Ekengren, är inte helt nöjd med Postnords agerande i ärendet. Foto/arkiv: Roffe Andersson

Under ett års tid har boende i Kragsta södras samfällighet tvingats hämta sin post på Smidesvägen i centrala Vallentuna. Detta eftersom Postnord inte längre kör in i området med sina bilar för att dela ut post, utan kräver att särskilda postboxar sätts upp. Nu har lantmäteriet fattat beslut om nytt anläggningsbeslut för samfälligheten och snart kan de nya postboxarna vara på plats.

– Så fort beslutet vinner laga kraft ska vi ansöka om bygglov för markbiten och ta in offerter på postboxarna, säger Torbjörn Ekengren, ordförande i Kragsta södras samfällighetsförening.

Han berättar att samfälligheten stämt av med jurister och att man varit tvungen att ansöka om ett nytt anläggningsbeslut för att kunna uppföra ställningar med postboxar. Det blir fyra olika ställningar med tak och postboxar inunder. Två p-platser på gästparkeringen kommer att behövas tas i anspråk för detta.

Myndighetsbeslut
Den 8 maj 2023 kom beslutet från Lantmäterimyndigheten. I det står det att anläggningen ska vara utförd senast ett år efter det att beslutet vunnit laga kraft.
– Vi vill komma i gång så fort som möjligt. Men nu är det snart sommar och det kan vara svårt att få tag på hantverkare och anläggningsarbetare. När vi väl fått bygglov kan vi komma i gång med de markarbeten som behöver göras, men det är svårt att säga exakt hur lång tid det kommer att ta, säger Torbjörn Ekengren.

Det kostar samfälligheten både att ansöka till lantmäteriet om ett nytt anläggningsbeslut och att sätta upp nya postboxar. För ställningarna med postboxar räknar samfälligheten med ungefär 640000 kronor plus moms. Styrelsen kommer att få i uppdrag att ta lån för föreningen och avgiften kommer att behöva höjas för de boende framöver.

– Vi vet ännu inte vad det i slutänden kommer att landa på, så därför kan vi inte säga om vi behöver höja årsavgiften redan nästa år. Vi har höjt i år för kommande renovering och utgifter, berättar Torbjörn Ekengren.

Fler kommande kostnader
Han nämner att föreningen även står inför andra, nödvändiga, kostnader framåt såsom värmekulvertsystemet från 1978 som har vissa brister som behöver åtgärdas.
Att Postnord i september 2021 deklarerade att de inte längre kunde köra in post till de 161 bostäderna i Kragsta södra samfällighet väckte stort missnöje hos de boende. Efter att samtalen mellan samfälligheten och Postnord strandat, slutade Postnord att dela ut post i området den 23 maj 2022.

Olycksrisk
Varför kan inte Postnord köra in i området när utryckningsfordon kommer in? Det är en av frågorna Postnord inte sällan får höra.

– Ja, utryckningsfordon får plats, men frågan är om det är lämpligt, säger John McCormick, teamchef på Utdelningsförbättringar vid Postnord centralt och den som har kontakt med samfällighetsföreningen sedan en tid tillbaka.

Han berättar att en brevbärare i Sverige blivit åtalad för att ha backat på en person.

– Det gör att vi har ännu mer fog för att inte köra in i trånga områden, då enskilda kan bli åtalade, säger John McCormick.

Han berättar också att Postnord har 350 liknande fall som det i Kragsta södra, men att det är första gången som han hör talas om att lantmäteriet tar upp ett ärende och ändrar ett anläggningsbeslut. Postboxar har kunnat sättas upp ändå, utan beslut från lantmäteriet, säger han.

Han hoppas att Postnord snart kommer att kunna dela ut post i området igen.

– Vi vill inte ha uppehåll och så fort det finns en lösning på plats med postboxar så delar vi ut igen. Det kan ske samma dag, bara vi har nycklar till boxarna.

Samfällighetens ordförande Torbjörn Ekengren säger:

– Postnord har inte varit speciellt medgörliga. 30-35 procent av dem som bor här är 80+ och har svårt att ta sig ner själva till Smidesvägen för att hämta post. Postnord har krånglat till det. De borde kunnat göra en tillfällig lösning under tiden som ärendet låg hos lantmäteriet och till dess att nya postboxar är på plats.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se