NYHETER 2023-02-09 KL. 08:20

Planen: Expressbuss kan börja gå genom Vallentuna redan 2024

Av Anneli Leijel

Planen: Expressbuss kan börja gå genom Vallentuna redan 2024
FLER LINJER. Idag kan man åka buss 524 mellan Upplands Väsby och Arninge. Med de nya expressbussarna som ska gå via Arningeleden kommer restiden att kortas ned. Foto: Roffe Andersson

Nästa år kan expressbussen, linje H, börja gå från Upplands Väsby via Vallentuna till Arninge, Täby. Längre fram i februari skickas en remiss från trafikförvaltningen i Region Stockholm till kommunerna, med förslag till linjeförändringar nästa år.

– Då vet vi lite mer om hur planerna ser ut för den nya tidtabellen 2024 som kommer ut i december 2023, säger Andreas Strömberg, presskommunikatör på trafikförvaltningen.

Ombyggd busshållplats
Det är både Trafikverket, som till exempel har ansvar för Arningevägen, och de inblandade kommunerna som måste se till att rätt förutsättningar finns på de kommunala vägarna för att kunna köra en expressbuss. Vägar kan behöva rustas upp och busshållplatser ändras, eller anläggas.

– Just nu håller vi på och arbetar fram en genomförandeplan för att kunna införa en expressbusslinje på sträckan, tillsammans med berörda kommuner och Trafikverket, säger Andreas Strömberg.

Utgångspunkten är att trafikförvaltningen finansierar trafikering och bussar inom avtal, medan väghållarna ansvarar för åtgärder som behövs inom väginfrastrukturen.
I Vallentuna pågår just nu förberedelser för att den nya expressbussen ska kunna köra här. Teknikvägen rustas upp och de två busshållplatserna Mörbyvägen och Fabriksvägen ska slås samman och ersättas med en fickhållplats. Det gör att hållplatsen kommer att kunna rymma två bussar, vilket behövs när expressbusslinjen ska trafikera Teknikvägen ”från och med 2024”, skriver Vallentuna kommun i en tjänsteskrivelse.

– Efter att vi gjort den här förändringen ska det vara klart från vårt håll att köra expressbussen här, säger Johan Carselind, gatu- och parkchef på Vallentuna kommun.
Ombyggnaden av busshållplatsen kommer att ske under våren, så snart vädret tillåter.
Med den nya expressbussen som ska trafikera Arningeleden kommer det att ta under 15 minuter att åka från Vallentuna station till Arninge.

– Busslinjen kallas just nu för linje H, men kommer sedan att få ett linjenummer, säger Andreas Strömberg på trafikförvaltningen.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se