NYHETER 2023-03-16 KL. 08:30

Så ska kulturutbudet anpassas för unga

Av Daniel Bergholm

Så ska kulturutbudet anpassas för unga
NÅ UT Vesna Stanisic är sedan tre år Ung Kulturproducent i Vallentuna. Nu anordnar hon en Ungdomsträff i Kulturhuset för att lyssna på ungdomarnas idéer. Foto: Roffe Andersson

Lördagen den 25 mars mellan 13:00 – 14:30 bjuder Kulturförvaltningen in till en Ungdomsträff i Kulturhuset. Syftet är att öka kommunikation med Vallentunas ungdomar och få in förslag på framtida kulturaktiviteter.

– Vi vill ta reda på vad det är unga i Vallentuna saknar idag och visa på att mycket är möjligt om man släpper spärrarna och berättar för oss. Sedan blir vår uppgift att göra det möjligt, säger Vesna Stanisic, Ung Kulturproducent på Vallentuna kommun.

Anledningen till det är att många unga som hon pratat med påpekat att kulturutbudet för ungdomar länge varit begränsat, vilket Vesna är beredd att hålla med om.

– De formerna som vi haft tidigare har varit gammaldags, samtidigt är det något jag vill kunna bemöta och säga att: “Det vill vi ordna”.

I januari 2020 fick Vesna Stanisic sin nya tjänst inom Kulturförvaltningen som Ung Kulturproducent. När hon blev tilldelad tjänsten gjorde hon en flera månaders lång research som visar på att Kulturförvaltningens arbete tilltalar förskola, grundskola, vuxna och seniorer, men att man missar åldersgruppen 15 - 25 år. Nu hoppas hon att ungdomsträffen blir ett startskott.

– Vi hoppas att det dyker upp 15–20-tal till och börja med. För mig handlar det om att skapa en kanal och bygga relationer. Men kommer det bara tio, är det de tio vi ska lyssna på, säger hon.

Öppnat dörrar
Arbetet att nå målgruppen 15+ påbörjades redan när hon tillträdde för tre år sedan med olika projekt. Även om det varit pandemi har man ordnat halloweenkväll, Escape room, brädspelskvällar och även genomfört en kulturnatt som gav bra respons och en drive-in bio för att främja EPA-intresset i kommunen.

– Det är ett bevis för mig att om man erbjuder ett rum, om man lyssnar på ungdomar och träffar dem, då händer det saker, säger Vesna Stanisic.

Efter pandemin gjorde de även ett Friday Night-event i Kulturhuset den 18 november där de bjöd in till konsert med Alvaro Estrella, FIFA-spel, brädspel och filmvisning. Men trots satsningen dök bara ett fåtal ungdomar upp.

Vad var det som inte lyckades den gången?
– Det är kommunikationen. Men man ska inte ge upp bara för att det kom fåtal. Målet är att nå ut till alla, sedan får man vara realistisk och tänka att kanske 10 procent vill komma. Vi tyckte samtidigt att upplägget var bra och vi hoppas kunna utöka den satsningen framöver.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se