INSÄNDARE 2022-01-20 KL. 11:31

Insändare: Vallentuna Hockey om hyrestvisten på IP

Av Vallentuna Hockey

Insändare: Vallentuna Hockey om hyrestvisten på IP
Lokalbehovet märks om inte annat när man tittar in i B-hallen. Hit in lockas få träningssugna. Foto: Jonny Andersson

Med anledning av artikeln i Vallentuna Nya samt att Korpen publicerar information på sina sociala medier som vi i Vallentuna Hockey anser är felaktig så delger vi följande information från oss.

Avtalsförhållande
Vallentuna Hockey byggde gymlokalerna år 2000 för isföreningarnas räkning. Från 2004 och fram till 2018 hyrde vi ut lokalerna i andra hand till ett bolag som heter Vallentuna Sportcentrum AB (VSAB) med syfte att driva träningsverksamheten. VSAB har i sin tur hyrt ut lokalerna i tredjehand till Korpen fram till 2018 då de sa upp sitt andrahandsavtal med oss och även tredjehandsavtalet med Korpen sades upp. Ett uppsagt avtal betyder att det inte finns längre och därför presenterar Vallentuna Hockey i april 2018 ett avtalsförslag till Korpen som dessvärre Korpen vägrar skriva på.

Man kan ju inte ta över ett uppsagt avtal utan signatur från Vallentuna Hockey så därför vill vi upprätta ett nytt avtal med båda parters signatur. Ända sedan dess har Vallentuna Hockey presenterat olika lösningar för Korpen men fått svaret att Korpen anser att Vallentuna Hockey ska ta över det uppsagda tredjehandsavtalet man haft med VSAB.
Korpen har även skrivit fjärdehandsavtal för uthyrning av delar av lokalerna till naprapat och massör, och dessa avtal har skrivits olovligen då vi i Vallentuna Hockey som har förstahandsavtalet inte varit med på det.

Under dessa åren fortsätter Vallentuna Hockey fakturera Korpen en årshyra som ligger under hälften av vad marknadspriserna är. Detta för att Vallentuna Hockey inte vill tjäna pengar på Korpen och tar endast hyra motsvarande de lån man har för lokalerna.

Förslag på fortsättning
Idag har det gått snart 4 år sedan tredjehandsavtalet sades upp och vi i hockeyn har presenterat en mängd olika förslag på hur vi kan leva i symbios med varandra så båda verksamheterna kan fortsätta på samma plats. Vi har föreslagit att Korpen bedriver sin verksamhet på dagtid och hockeyn kvällstid, att Korpen driver gruppträningssalen och hockeyn gymmet eller att vi har verksamhet på olika dagar. Inget motförslag har kommit från Korpen utan man vill ha hela lokalerna själva. Efter att det gått så många år betyder det att vi inte kommer vidare med något av våra förslag.
Korpen har en fantastiskt fin verksamhet och vi har varit väldigt försiktiga med att komma med förslag som drabbar deras verksamhet. Men när det i april förra året gått 3 år utan avtal så förstår vi att vi i hockeyn inte kommer längre och meddelar Korpen att de måste lämna lokalerna. Vi tar hjälp av Vinge advokatbyrå som skriver ”Sammanfattningsvis är vår initiala bedömning baserat på angivna omständigheter att ni inte utan vidare bör vara bundna av villkoren i tredjehandshyresavtalet med avseende på annat än hyran”.

Vi skickade i december för andra gången en uppmaning till Korpen att de lämnar lokalerna. Så att Korpen ska lämna lokalerna är klart, men jurister får ta ställning till om det blir omedelbart eller med någon form av varsel. Vi kommer följa det som juristerna kommer fram till.

Vårt syfte med lokalerna kommer fortsatt vara att de ska vara till för isföreningarna på Vallentuna IP. Korpens verksamhet är heller inte bunden till en ishall och bör kunna fortsätta i andra lokaler.

Vallentuna Hockey Styrelse