LEDERA 2020-11-13 KL. 09:49

Nu kan oroliga anhöriga få stöd och råd direkt via en chatt

Av Anneli

Nu kan oroliga anhöriga få stöd och råd direkt via en chatt

DIGITAL HJÄLP. Både missbrukare och anhöriga är välkomna att chatta.
Foto: MONSTART STUDIO

Allt fler vänder sig till kommunen för att få hjälp med psykisk ohälsa och missbruk. Det handlar både om spelberoende och beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika.

Hjälp finns att få, men för en del kan steget att kontakta kommunen kännas stort. Därför har man nu startat en chatt, där man kan få stöd och råd direkt – och vara anonym.
–Inströmningen till oss vad gäller psykisk ohälsa och missbruk har ökat över tid, berättar Monica Bergström, enhetschef för öppenvården vuxen i Vallentuna.

Om ökningen i år beror på pandemin eller inte, vet man inte, men klart är att det skett en ökning av personer som söker hjälp.
För att göra det lättare för den som önskar ta kontakt, startade öppenvården i juni en chatt dit vem som helst kan vända sig för att ställa frågor och få svar direkt. Nyligen gick man också ut och berättade om chatten på de kommunala skolornas intranät Schoolsoft.
– I Vallentuna arbetar vi aktivt för att främja psykisk hälsa och chatten är ytterligare ett kommunikationsverktyg för oss, och ett sätt att i ett tidigare skede fånga upp vår målgrupp i och med att man kan välja att vara helt anonym. Via chatten kan vi utifrån vår expertis och profession ge råd och vägledning kring vilken hjälp det finns att få i Vallentuna och i samhället i övrigt, säger Monica Bergström.

Hur kommer det sig att ni valt att informera om chatten på Schoolsoft?
– Informationen där riktar sig både till lärare, barn och föräldrar och är ett sätt för oss att nå målgruppen. I enlighet med barnkonventionen är vi noga med att se barn som anhöriga och via Schoolsoft når vi också barnen. Via chatten, som vi berättar om där, kan barn höra av sig om de till exempel är oroliga för sin mamma eller pappa som mår dåligt eller beter sig olämpligt, och vi kan då guida barnen i hur de kan få hjälp. De kanske frågar hur de kan hjälpa sin mamma eller pappa och då kan vi tipsa om vart de kan gå, där hjälp finns att få.

Sedan chatten drog igång i juni har det också visat sig att det är många unga personer som väljer att chatta, berättar Monica Bergström.
Om man som förälder, eller tonåring, skulle se någon som står och säljer narkotika på en offentlig plats, vart vänder man sig då?
– Om man ser att ett brott begås, då är det polisen man ska vända sig till, säger Monica Bergström.

Så arbetar de:
Öppenvården arbetar både förebyggande och med biståndsbedömda insatser, bland annat erbjuder de föräldrautbildning, anhörigstöd och behandlande insatser, men även stöttning i att hitta rätt i sociala sammanhang och missbruksbehandling.

Två timmar per dag
Varje vardag klockan 12-14 kan den som är orolig för en anhörig, eller har frågor om psykisk ohälsa och missbruk, ställa frågor direkt via en chatt som finns på:
https://www.vallentuna.se/oppenvarden-vuxen