LEDERA 2020-03-20 KL. 14:41

Öppet brev från kommunalrådet

Av Uffe

Öppet brev från kommunalrådet

Vallentuna kommun och vardagshjältar i coronatider

Kommunerna utgör ryggraden i välfärden, vilken blir mycket påtagligt när allas vår vardag förändras. Inom Vallentuna kommun finns det en lång rad vardagshjältar som förtjänar att lyftas fram. De som ger barn värme och trygghet, de som ger äldre omsorg och stöd och alla andra som ser till att samhället fungerar så bra som möjligt, när förutsättningarna är svåra. Till dig som läser detta och arbetar inom den prioriterade samhällsviktiga verksamheten – du är viktig!

Krisberedskapen i Vallentuna kommun är god – genom strukturer, rutiner och förberedelser. Krissituationer har övats och den egna förmågan har stärkts steg för steg. Ingen kris är dock den andra lik. Coronapandemin är det tydliga exemplet på det. Händelseförloppet är inte i sig så högt, men krisen påverkar i hög grad alla. Hur arbetar kommunen under dessa förutsättningar? Kan man lita på samhällets stöd när rapporterna om smittspridningen duggar tätt?

Det korta svaret på frågan är ja. Vallentuna kommun – i samverkan med myndigheter, regionen och andra kommuner – arbetar intensivt med att prioritera det viktiga, samordna resurserna och försöka att ligga steget före i planeringen. Kommunens främsta fokus handlar om att säkerställa en långsiktigt stabil omsorg, till de människor som har de största behoven. Det finns till exempel en förberedelse att kunna omplacera personal inom kommunen.

Alla samhällsaktörer har gemensamt informerat om hur man kan minska smittspridning genom att tänka på hygienen och att man ska skydda andra om man känner sig krasslig. Till det har ett stort antal aktiviteter ställts in, där människor möts. Först där äldre och mer utsatta människor finns. Därefter har även andra sammankomster och verksamhet stängts ner.

Gymnasieskola och vuxenutbildning sker på distans med digitala lösningar. Än så länge har dock grundskola och barnomsorg upprätthållits. Det är såklart viktigt för elever och barn – men också för att människor ska kunna arbeta. Det är särskilt viktigt inom samhällsviktig verksamhet. Om skolor stängs förbereder kommunen omsorg som kan erbjudas de som arbetar inom en prioriterad samhällssektor.

Enskilda människor påverkas mycket, men även företag inom vissa branscher. Kommunen utarbetar ett antal olika åtgärder som ska underlätta för de som drabbas hårdast. Det finns också exempel på företag som ställer resurser till förfogande för att stödja kommunens arbete. Det är ingen överdrift att många i vårt samhälle träder fram med lösningar, stöd och medmänsklighet när situationen är svår. Tillsammans med er och alla våra vardagshjältar tar vi oss igenom situationen. Tack till er alla för att ni visar omtanke!

Parisa Liljestrand (M)

Kommunstyrelsens ordförande