LEDERA 2020-12-11 KL. 12:08

Så prioriteras vaccinering mot covid -19

Av Jocke

Ansträngt läge på två äldreboenden - Bällstabergsskolan tar tidigt jullov för årsklasserna 4 till 9.

Smittspridningen av covid -19 i region Stockholm är fortsatt hög och Vallentuna är inget undantag. I början av veckan vårdades 825 personer på regionens akutsjukhus och geriatriska kliniker.

Det är den högsta siffran sedan i våras. Och medan vården förbereder sig för en tuff jul- och nyårshelg, förbereder sig myndigheterna för att påbörja vaccinering mot covid -19 i januari nästa år.

Antalet smittade fortsätter att öka i Vallentuna, om än i något långsammare takt än för några veckor sedan. På de särskilda boendena i kommunen är läget ”ansträngt men hanterbart”, säger Elvira Avdic, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.
– Verksamheterna har haft ett ansträngt personalläge de senaste veckorna med många medarbetare som varit frånvarande med förkylningssymtom, samt testat positivt för covid-19.

Besöksförbud
– Vi har idag konstaterade fall av covid-19 på två särskilda boende för äldre i Vallentuna kommun.

Vilka åtgärder har ni vidtagit för att komma tillrätta med smittspridningen på de särskilda boendena?
– Med stöd från Folkhälsomyndigheten har vi inom Vallentuna kommun valt att införa ett lokalt besöksförbud för alla äldreboenden. Besöksförbudet gäller från 3 december, fram till den 12 december. Syftet med det är att bromsa smittspridningen av covid -19 och skydda våra äldre och sköra.

Tidigt jullov i Bällstaberg
På onsdagsmorgonen gick Vallentuna kommun ut på Schoolsoft och meddelade att de stänger Bällstabergsskolan för årsklasserna 4-9 fram till jul. Orsaken ska vara att många i personalen är sjuka.

Regionernas ansvar
–Eftersom smittspridningen i samhället fortfarande ligger på en hög nivå, väljer vi att följa de utökade rekommendationerna från region Stockholm. Det innebär att i arbetet med att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal till patienter, har personalen full skyddsutrustning i alla nära vårdmoment. Och för att minska smittspridningen samverkar vi nära med ansvariga läkare på boendena och med Smittskydd Stockholm i smittspårningsarbetet.

Alla patienter som har minsta lilla symptom provtas också, berättar Elvira Avdic.

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19. Enligt den ska de första vaccindoserna som kommer till Sverige först och främst gå till personer som har det största behovet av att skyddas mot covid -19.

Det är regionernas ansvar att se till att vaccinationerna utförs när ett godkänt vaccin är på plats. I nuläget beräknas det ske i januari 2021.

Prioriteringsordning
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa grupper erbjuds vaccin först och har pekat ut tre grupper med följande prioritetsordning, om den första omgången vaccin inte räcker till alla:

Grupp 1: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre.
Grupp 2: Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg.
Grupp 3: Vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.
Totalt ingår omkring 600 000 personer i dessa prioriterade grupper.