LEDERA 2020-03-27 KL. 08:39

Vallentuna kommun vässar sin organisation

Av Anneli

Vallentuna kommun vässar sin organisation

AVKNOPPNING. En förvaltning ska bli två. Visionen är att Vallentuna ska bli bättre och arbetet mer effektivt.
Foto: ROFFE ANDERSSON

? En förvaltning ska bli två ? Förändring på chefsnivå

Den 1 april delas den nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i två förvaltningar. Samhällsbyggnad blir den ena och teknik- och fastighetsförvaltningen den andra.

Anledningen till omorganisationen är att dagens förvaltning anses alldeles för stor. Nu skapas istället två nya, jämnstora förvaltningar. Tanken är att det ska ge bättre förutsättningar för ett nära ledarskap och verksamhetsutveckling.

–Vallentuna utvecklas i ett högt tempo. Vi ska växa strategiskt och medvetet och då är det bättre med en förvaltning som fokuserar på samhällsbyggnad och en som fokuserar på teknik- och fastighetsfrågor. Det ger en vassare organisation, säger kommunikationschef Henrik Kelfe.

Björn Stafbom, idag chef för hela samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att fortsätta som chef för den nya, bantade samhällsbyggnadsförvaltningen. Den ska fokusera på arbetet med långsiktig planering och markanvändning medan den nya förvaltningen, teknik- och fastighet, ska sköta driften av de fastigheter som redan finns, samt drift av gator, parker och grönområden.

–Jag ser bara fördelar med den här nya organisationen. Just nu arbetar vi med hur respektive avdelning ska se ut i stort, säger Björn Stafbom.

Rekryteringen av en ny chef för teknik- och fastighetsförvaltningen pågår. Enligt den tjänsteskrivelse om omorganisationen som Vallentuna nya tagit del av, ska tjänsten som förvaltningschef för den nya förvaltningen ”finansieras genom förändrade roller på teknik- och fastighetsförvaltningen, exempelvis chefsstruktur”.

Betyder det att några blir övertaliga och att uppsägningar av personal är att vänta?

–Nej, det blir primärt inga uppsägningar. Om det blir förändringar så blir det på chefsnivå. Det mesta handlar om en omfördelning. Några erbjuds andra tjänster. Det kan bli någon enstaka övertalighet, men det är inte klart ännu. Efter 1 april vet jag mer. Då är mycket på plats, säger Björn Stafbom.

I MBL-förhandlingen från den 28 januari sa sig Kommunal vara oenig med förslaget med hänvisning till att Städenheten riskerar att förändras. Och Kommunals Leif Rejby är orolig för hur chefsförändringarna ska drabba städpersonalen:

–Ja, det finns en risk att arbetsmiljön blir sämre, att det blir svårare att få svar på frågor då det blir långt till närmaste chef. I den nya organisationen försvinner städchefen, förvaltningschefen och serviceteknisk chef. De blir arbetsledare istället och ersätts med en servicechef.
Exakt hur de nya förvaltningarna kommer att organiseras är inte klart ännu. Samtal om möjligheter för omplacering pågår fortfarande.

–Det kan bli bra, men jag är orolig för att servicechefen får för stor arbetsbelastning och om blir det så, drabbar det våra medlemmar, säger Leif Rejby.