POLITIK 2021-10-28 KL. 08:45

3 personliga frågor till politiska gruppledare

Av Vallentuna Nya

3 personliga frågor till politiska gruppledare

Nästa år är det dags för politiska val igen och nu kommer debatterna att öka i olika medier. Givetvis kommer vi på den lokala tidningen också bevaka läget och ställa frågor.

Våra läsare ska kunna förvänta sig klargörande information men också tankeväckande rapporter som ska underlätta vid valet i september 2022. I detta nummer mjukstartar vi genom att ställa tre personliga frågor till gruppledarna för de åtta politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Framåt kommer vi att göra olika jämförelser i kommunen för att få en bild av vad Vallentunaborna anser vara viktigt – och vad de folkvalda kommer att fokusera på.

Vi ställde tre frågor:
1) Vilken drivkraft ligger bakom ditt engagemang i det lokala samhället?
2) Hur lyckas du hitta energi att påverka din omgivning?
3) Finns det någon politisk fråga i Vallentuna som det är tabu att prata om?


igcaption>FÖRTROENDEVALDA. 1 Ylva Mozis (L), 2 Jerri Bergström (S), 3 Björn Furugren Beselin (C), 4 Johan Fagerhem (V), 5 Jenny Thörnberg (MP), 6 Michel Louis (KD). Saknas på bild gör Parisa Liljestrand (M) och Martin Siltanen (SD).
Foto: ROFFE ANDERSSON

Kommunstyrelsens ordförande, Parisa Liljestrand (M):
1) Min drivkraft och engagemang kommer utav min kärlek till Vallentuna som plats och kommun tror jag. Kommunen har betytt så mycket för mig och min familj och givit mig så mycket under åren, så jag tycker det är självklart att ge tillbaka i form av mitt engagemang och min tid.
2) Genom att möta alla fantastiska personer som bor och verkar i kommunen! Här finns så mycket innovation och drivkraft och samtidigt också en stark känsla av samhörighet som jag tycker är helt fantastisk. Det ger mig massor med energi.

3) Nej, det tycker jag inte.

Michel Louis (KD), gruppledare
1) Att kunna engagera sig i samhällsfrågor i den kommun man bor i är ett stort privilegium. Genom ett politiskt engagemang kan idéer, åsikter och visioner översättas till förändring och utveckling i kommunen. Självklart tar vissa frågor lång tid att processa i det politiska hjulet men det är en fantastisk drivkraft när man är delaktig och bidrar till att demokratin frodas.

2) Periodvis är det kämpigt att orka kombinera det privata med fritidspolitiken. Viljan att påverka och utveckla i kommunen initieras först och främst av våra medlemmar och väljare för att sedan kompletteras med egna tankar och visioner. Demokratiprocessen förverkligas när idéer blir projekt, och projekt blir verklighet som i sin tur leder till förändring i vardagen. Detta sporrar mig till att fortsätta driva fram våra hjärtefrågor.

3) Demokratin betyder ju "folkvälde" vilket innebär att alla politiska frågor skall tas upp till diskussion. Men när frågor och diskussioner ifrågasätter människovärdet eller inskränker i medborgarnas solidaritetsprincip bör vi tydligt hissa upp tabuflaggan!

Björn Furugren Beselin (C), gruppledare:
1) Det är väl att hela kommunen ska leva. Sedan tycker jag rätt ska vara rätt. Dvs vi måste uppfylla sociallagen och skollagen mm. När har man rätt till särskilt boende och vad för lagstiftning styr. Att bevaka allas rättigheter och även solidaritet med medmänniskor.

2) Det är framför allt i kontakten med medlemmar i partier och kommuninvånare. När vi infriar våra vallöften.

3) Nja. Det enda jag kan komma på är Roslagsbanan till Arlanda. Vi i Centerpartiet är ju emot det och majoriteten är för.

Ylva Mozis (L), gruppledare:
1) Frihet och framtidstro. Jag vill att alla barn ska växa upp med hopp om framtiden och en känsla av att äga sina livsval. Hopplöshet och känslan av att inte ha möjlighet att äga sin framtid är en stor ofrihet och måste bekämpas. Därför är både skola och socialt stöd så avgörande för människors frihet och barns möjligheter.

2) Jag älskar att få arbeta med stort och smått som lokalpolitiker i Vallentuna, så det ger ofta energi snarare än tar, men med minutiös planering hinner jag med att tanka energi från nära och kära, musik och träning också.

3) Inte något som jag lagt märke till. Men det betyder inte att alla tycker samma sak.

Oppositionsråd, Jerri Bergström (S):
1) Vetskapen att Vallentuna kan bättre är det som driver mig. Så länge inte alla känner att Vallentuna kommun är den bästa att leva och verka i så måste vi fixa det.

2) Varje gång jag ser en orättvisa så får jag kraft att fortsätta.

3) Nej! Är det korta svaret. Det lite längre svaret är att det givetvis finns gränser, t.ex. att människors lika värde och allas rätt att få vara en del av samhället, inte kan vara föremål för debatt.

Martin Siltanen von Bell (SD), gruppledare:
1) Viljan att kunna påverka utvecklingen i en riktning som vi Sverigedemokrater tror är bäst för Sverige och samhället i stort.

2) Det känns inte så svårt när utvecklingen i vårt land går fel håll. Vi har en oerhört problematisk utveckling att hantera och jag är övertygad om att vi kan ändra på det.

3) Ja, vi har tyvärr hela tiden haft svårt att prata om hur den ansvarslösa invandringspolitiken påverkat samhället negativt. Detta är en ödesfråga som vårt parti kämpar oförtröttligt med.

Jenny Thörnberg (MP), gruppledare:
1) Min drivkraft är ju mina egna barn, jag vill ju att de ska kunna växa upp i ett Vallentuna som de kan må bra i. Ett samhälle som har en skola som tar hand om alla elever och deras förutsättningar så ingen hamnar utanför. Ett samhälle som även värnar om klimat och miljö så att vi kan bo här länge och må bra.

2) Jag får massor av energi från mina vänner och min familj. Att få en kram och snälla ord är viktigt. Men även min träning att jag varje dag springer och försöker ta hand om mig själv gör att jag orkar ta hand om andra. Man måste leva som man lär.

3) Jag tror faktiskt inte det, jag tycker vi har pratat om det mesta men frågor som rör att man ska åka mindre bil eller välja klimatvänliga alternativ gör många engagerade eftersom man går in på individen. Vi kan gärna rädda klimatet men bara så länge jag kan leva på precis som jag gör nu. Men inom fullmäktige så tycker jag att vi ändå har högt i tak och bra samarbete.

Johan Fagerhem (V), gruppledare:
1) Det är nog samhället i sig. Vallentuna är kommunen jag har växt upp i och där jag lever, jag vill vara stolt över min hemkommun, inte bara för naturen och människorna i den, men även för själva kommunen.

2) Det är en bra fråga, det är inte alltid lätt att hitta den energin som krävs - det krävs mycket. Det handlar om balansen i livet, utöver politiken har jag ju min sysselsättning och allt annat som sker i livet. Politiken kräver mycket ork, ihärdighet och driv, för min del tror jag att en stor del av energin kommer av ren envishet från min sida.

3) Det beror nog på vem du frågar. För min del, nej. Men ibland protesteras det när vissa ämnen kommer på tal, ibland handlar det om hur det läggs fram, ibland om vad det grundar sig i och ibland blir det protester enbart från ideologiska motsättningar.

Så röstade dina grannar

I resultatet för valet 2018 finns det ett antal intressanta saker när man bryter ned det till det hyperlokala.

Striden om rösterna är stenhård mellan C och SD i de norra delarna av Vallentuna. Oppositionen har sina starkast lysande fästen i det centrala Vallentuna. Samtidigt som M totalt dominerar i Bällsta Södra med nästan 39% av rösterna.

Tar SD röster från MP? Eller Tar MP röster från C, som i sin tur tappar till SD? Frågorna är många inför valet 2022, och vi tar nu avstamp i något som kommer att bli en följetong fram till valet där du som läsare och invånare i Vallentuna är i fokus. Det här valet ska vara präglat av fakta, välgrundade val och förhoppningsvis ett fortsatt högt valdeltagande.
Förra valet slog vi rikssnittet med en decimal i valdeltagande, alltså 87.19% mot rikssiffran som var 87.18%. Slår vi den nästa år?

Vi kommer att bevaka skillnader mellan olika valdistrikt i Vallentuna. Exempelvis skiljer det cirka 20 % mellan de politiska blocken i grannområdena Hammarbacken norra (3) och Hammarbacken södra (4).

Värt att notera är att en del partier får riktigt olika andel röster beroende på valdistrikt. Centerpartiet får 6,55 % i sitt lägsta område (nr 7 - Norrgården-Sörgården) medan de får 25,03 % i Kårsta.

Kristdemokraterna å andra sidan är det jämnaste partiet - de fick mellan 4,27 % och 7,85 % i hela kommunen.

Något som vi på redaktionen vill titta närmare på är om det spelar någon roll var våra politiker bor. Detta och mycket mer kommer vi att analysera under de kommande elva månaderna fram till valet.

Häng med när Vallentuna Nya djupdyker i den lokala politiken.