POLITIK 2021-04-29 KL. 09:00

"Vi spelade Internationalen genom Norrgården"

Av HegeI år blir det inget förstamajtal i Vallentuna på grund av corona. Men Bo Schylander, socialdemokrat som tidigare varit politiker i Vallentuna, minns sina första maj.

År 1960 flyttade Bo Schylander till Vallentuna, och han har varit närvarande vid tåg och manifestationer i kommunen sedan dess.
– Jag tror jag vågar säga att jag varit närvarande sedan tågen startade i början av 60-talet. Vi gick genom hela Norrgården till kommunalhuset på morgonen. Vi spelade grammofonskivor från en grammofon som drogs i en vagn, vi ville väcka människor. Det var arbetarrörelsens olika musikbitar, bland annat Internationalen, säger Bo Schylander.

Var det någon som kastade tomater på er?
– Nej, många kom ut på sina balkonger och vinkade åt oss i stället.

Efter att ha tågat genom Vallentuna åkte hela skaran, vanligtvis mellan 80 och 120 personer beroende på väder, in till Stockholm för att vara med i det stora tåget.

Vad som stod på plakaten minns inte Bo Schylander så mycket av.
– Men solidaritet har varit det viktigaste ordet för mig och det har funnits med på olika sätt. Det är ordet solidaritet som dragit mig till S också.

Inställt firande i år
När partiet fick blåsorkestern att ställa upp blev det enklare att lägga firandet nere på torget.
– Gissningsvis skedde det för 30 år sedan, säger Bo Schylander.

När han kom till Vallentuna var S det största partiet.
– Det var vi ända till ungefär 1980, men vi lyckades aldrig locka över något parti för att ta makten med oss.

Att S krympte och de borgerliga växte berodde på hur man byggde, menar Bo Schylander.
– I mitten på 70-talet ändrades befolkningen genom den nya inflyttningen eftersom man bara byggde bostadsrätter.

I år blir det inget firande i Vallentuna.
– Vi hade kunnat få tillstånd för åtta personer men då är det bättre att låta bli. Det känns jättekonstigt men det är väl sista gången det är så här, säger oppositionsråd Jerri Bergström (S).

Den som vill ”delta” i förstamajtåget i Stockholm får slå på tv:n eller titta på webben.

Många kanske förknippar första maj med Socialdemokraterna, men det största tåget i Sverige brukar bestå av deltagare från Vänsterpartiet och andra vänsterrörelser.

Kampanj istället
En som försöker vara med där varje år är Ulf Sellgren, ordförande för V i Vallentuna.
– En första maj jag minns är när USA hade lämnat Vietnam, det var en stor internationell fest, säger Ulf Sellgren.

Sångerna som gäller är Internationalen, Bandera Rossa (=röda fanan) och Staten och kapitalet.

V i Vallentuna brukar inte ordna något lokalt förstamajtåg.
– Vi brukar ansluta till Sveriges största förstamajtåg inne i Stockholm som går från söder till Kungsträdgården. I år blir det naturligtvis helt digitala evenemang, säger Ulf Sellgren.

Lokalt i Vallentuna kommer V i år ha kampanjen ”Häng rött 1 maj”.
– Det innebär att alla vänsteranhängare, och även andra, uppmanas att hänga röda tygstycken i sina fönster, placera röda dukar vid sina bostäder, sätta röda luvor och halsdukar på sina trädgårdsfigurer, med mera, säger Ulf Sellgren.