POLITIK 2021-05-20 KL. 13:05

Alliansen i Vallentuna föreslår skattesänkning med 10 öre nästa år

Av Uffe

Alliansen i Vallentuna föreslår skattesänkning med 10 öre nästa år

POLITISK KVARTETT. Alliansen i Vallentuna, från vänster: Michel Louis (KD), Parisa Liljestrand (M), Ylva Mozis (L) och Björn Furugren Beselin (C).
Foto: JOHAN SKOG

Alliansen i Vallentuna föreslår en skattesänkning med 10 öre nästa år.

I måndags gick allianspartierna i Vallentuna, moderaterna, centerpartiet, liberalerna samt kristdemokraterna ut med ett pressmeddelande om att de kommer att föreslå en skattesänkning med 10 öre under nästa år.

Kritik från oppositionen
Samtidigt flaggar de också för satsningar på äldre, psykisk hälsa och friluftsliv. Ett löfte som inte imponerar på oppositionsrådet i Vallentuna.
– Att sänka skatten med totalt 9,5 miljoner är totalt meningslöst, menar oppositionsrådet Jerri Bergström (S).
Alliansen menar att satsningen på äldre har syftet att sätta en guldkant på tillvaron.
– Vad den guldkanten består av skulle jag gärna vilja veta, säger Bergström. De kanske får det 4-5 procent bättre.

Satsar på enskild fritid
Det ekonomiska stödet till föreningar höjs med 200 000 kronor och samtidigt ska det göras flera satsningar på spontanidrott och friluftsliv, som fått ökad dragningskraft under pandemin.

Men vad som ska göras för att hjälpa det organiserade föreningslivet, förutom pengen, står inte i pressmeddelandet.
– Om man ska hjälpa, hur kan man då sänka fritidsnämndens driftbudget, undrar Jerri Bergström.

Liberalernas gruppledare, Ylva Mozis, förklarar hur de har räknat.
– Vi har sänkt internräntan från tre till en procent så det är ingen reell sänkning av driftbudgeten. Ingen nämnd har fått sänkt budget.