REPORTAGE 2023-11-02 KL. 09:00

Johan Skog: Ett år i ledarposition

Av Daniel Bergholm

Reflekterar över det första året som kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna. Den 14 november 2022 valdes Johan Skog (M) i fullmäktige till ny kommunstyrelseordförande (KSO). Nu berättar han om sitt intensiva och utmanande uppdrag, där han berättar om kommunens mångfald samt de utmaningar som präglat hans första tolv månader.

Johan Skog: Ett år i ledarposition
ANSVAR. Johan Skog berättar om året som kommunstyrelseordförande i Vallentuna. Trots 15 år inom politiken har det nya jobbet gett honom nya perspektiv och insikter. Foto: Roffe Andersson

– Det har varit otroligt intensivt och en väldigt stor omställning för mig personligen. Det är det mest utmanande men samtidigt det roligaste jobbet jag har haft, säger han.

Redan när vi pratade med Johan för ett år sedan nämnde han att en viktig del blir att sätta sig in i de verksamheter han tidigare inte haft insyn i.

– Under alla verksamhetsbesök har jag slagits av den spännvidden som finns. Trots 15 år i lokalpolitiken har det varit väldigt lärorikt att få ta del av, säger Johan Skog.

Nytt synsätt

Framför allt minns han ett av sina första besök som han gjorde hos socialtjänsten.

– Det som slog mig var vilket otroligt arbete som utförs för de människor som har det svårt och jobbigt. Det har fått mig att tänka i andra banor än vad jag gjort förut, vilket jag tagit med mig, säger han.

Även om han börjat bli varm i kläderna, har en viktig aspekt varit att kunna skilja på yrkesliv och privatliv. Rollen innebär att han ska vara tillgänglig 24/7, och där har det för hans egen del handlat om att hitta en balans.

1 ÅR.

Under ett års tid har nu Johan Skog (M) varit kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna. – Det är det mest utmanande men samtidigt det roligaste jobbet jag haft, säger han.

Foto: Roffe Andersson

Hinner du landa?

– Veckorna är intensiva och helgerna går fort - det blir snabbt måndag igen. Men man får försöka parera och passa på att vila när det är lugnt vissa helger. Det tycker jag har fungerat.

Utmaningar

Att axla rollen som kommunalråd innebär att fördjupa sig i en bred skala av ämnen, där han är slutgiltigt ansvarig. Det innefattar områden som miljö- och klimatfrågor, fördelning av skolpengen och beslut rörande byggprojekt.

– Man får en ordentlig allmänbildning i hur kommunen fungerar och tvingas sätta sig in i frågeställningar som man annars aldrig hade gjort. Det kan vara de minsta frågorna, till de som rör Sverigeavtalet och kostnader på miljarder, säger Johan Skog.

Det går inte heller att komma ifrån att det har varit ett utmanande år för kommunen. Där pekar Johan på framför allt två punkter, det ekonomiska läget och trygghetsfrågorna.

– Vi har räknat med att vi kommer befinna oss i en lågkonjunktur under de kommande 1-2 åren, vilket vi nu planerat att stå rustade för.

– Sedan är trygghetsfrågorna något som verkligen har kommit högt upp på agendan. Med eskalerande gängkriminalitet och förhöjd terrorhotsnivå, säger han.

”Aldrig ensam - alltid ensam”

Ett års erfarenhet som kommunstyrelsens ordförande har påverkat honom på olika sätt. Även om han har fått stöd från medarbetare och partikamrater, framhåller han att det ibland kan kännas utlämnande.

– Göran Persson sa en gång: aldrig ensam – alltid ensam. Man har jäkla duktiga människor runt omkring sig, men när det väl ska fattas ett kritiskt beslut, då står du själv och alla tittar på vad du ska göra. Vid ett vägval finns det oftast bara dåliga alternativ. Om det fanns en lätt väg hade valet redan gjorts och inte hamnat på mitt bord, säger Johan Skog.

Märkliga telefonsamtal

– Första veckan på jobbet fick jag en jobbtelefon som började ringa konstant. Folk hade problem med rutor som gått sönder, en port som var trasig. Det rullade liksom på så och jag tänkte: ”är det så här jobbet är?”. Men när jag berättade för kommundirektören kollade vi upp det och då visade det sig att jag hade ärvt fastighetsjourens nummer. Jag vet att vissa som ringde var minst sagt förvånade att det var jag som svarade.

Efter det bytte vi nummer. Dagarna gick och sedan började det ringa massor med folk som ville sälja in IT-tjänster. Då hade jag fått förra IT-chefens telefonnummer. Det är något som man absolut kan skratta åt i efterhand.

Hur ser du på trygghetsfrågan?

– Inom Tryggare Vallentuna samverkar vi med polis, civilförsvar och räddningstjänst. Senast har vi fokuserat på våra industriområden som kan upplevas som otrygga. Blickar man ut över Stockholm är Vallentuna ganska förskonat, men då blir det än viktigare att inte sänka garden och fortsätta jobba aktivt. Vi bedöms som en grön kommun på polisens trafikljus-skala och de flyttar gärna resurserna dit det är rött eller orange. Vi har alla intentionen att göra något bra för Vallentuna med de resurserna som finns, men vi har för få poliser.

Arlandaregionen: Vad är det för beslut som tas där?

– Vallentuna har ordförandeskapet där sedan den 1 januari och två år framåt. Vi upplever att Arlanda-frågan har ett momentum. Vi har satt två mål – dels arbeteafram en regional utvecklingsplan för samtliga kommuner (Vallentuna, Upplands Väsby, Knivsta, Sigtuna) och Swedavia. Dels att få till stånd en Arlandaförhandling med staten. Det handlar om bostäder och infrastruktur. När jag testade att åka kollektivt tog det 1:45 h från Arlanda till Vallentuna, vilket visar på bristerna.

Hur tänker ni kring budgeten?

– För att möta lågkonjunkturen och undvika nedskärningar har vi sänkt ambitionsnivån för kommunens resultat. Vi har satt ett överskottsmål på 3–5 procent för att klara av våra investeringar. I senaste budgeten har vi 1,8 procent. Den höga inflationstakten får en påverkan, men i jämförelse med andra kommuner ser det bra ut. Vi står väl rustade för att ta oss igenom det här utan att justera skattesatsen.

Andra utmaningar?

– Vi behöver fortsätta arbeta med att stärka resultatet i skolorna, där vi har en positiv trend med bättre meritvärden. Sedan vårt åtagande med Sverigeförhandlingen att bygga 5 650 bostäder. Det innebär ungefär 300 bostäder per år. När vi nu gått in i en lågkonjunktur kan exploatörerna bli avvaktande. Det har vi inte upplevt än, men det kan bli en utmaning.