REPORTAGE 2022-03-31 KL. 12:00

Nu börjar bina vakna till i trädgården

Av Daniel Bergholm

I Jonas Stenmarcks trädgård i Angarn har vårens biodling börjat ta fart.

Nu börjar bina vakna till i trädgården
– Förra året fick jag drygt 65 kilo honung, säger Jonas Stenmarck. Foto: Roffe Andersson

På plats är också Eva Kumerius. Båda är sedan drygt tio år tillbaka medlemmar i gruppen Väsby-Vallentuna biodlareförening och båda är i full gång med att få till så att bina är redo inför sommarens pollinering.

Ibland måste man som reporter göra sådant som man inte är helt bekväm med. Redan när Jonas och Eva tar på sig deras astronautliknande skyddsdräkt, samtidigt som en själv går runt med block och penna, går tankarna till: ”Vad har jag gett mig in på?”.

Men Jonas gör ett försök att lugna ner situationen genom att få i väg ett:

”De är nog inte lika aggressiva idag”.

Ett uttalande som mottas med en viss skepticism från i alla fall en ur redaktionen. Fotografen Roffe är redan nere med linsen centimeter ifrån det första vaktbiet, som lokaliserats utanför bikupan.


Ett av flera vaktbin som ska skydda de 20-50 000 bina i kupan från inkräktare. Foto: Roffe Andersson


Under tiden vi är ute syns ett tiotal vaktbin, men med ett för dagen lite lugnare humör.
– Deras uppgift är att skydda kupan mot inkräktare. Nu är det kyligt och då är de återhållsamma, men under sommaren kan de vara väldigt aggressiva, säger Jonas Stenmarck.

50 000 bin i en kupa
Ett genuint intresse för trädgård och insekter samt en nybörjarkurs i biodling, det var Eva och Jonas gemensamma väg in.

– Jag kände direkt att detta var något för mig. Det kommer från ett stort intresse för trädgårdslivet och en förhoppning om att få till en bra pollinering på äppelträden, säger Eva.

Eva Kumerius, som bor i Brottby, har även hon en egen odling i trädgården. Båda två har satt ett max-tak på fyra bi-samhällen.

– Den stora skillnaden mellan hobby eller professionellt är nog kvantiteten, en kupa kan innehålla 50 000 bin och då orkar man bara med ett antal, säger Eva.

Svalt ihjäl
Vi promenerar igenom de fyra samhällena som Jonas har i sin trädgård. Tyvärr berättar han att en av dessa har dött under hösten då det var ett svagt samhälle med för få bin, samtidigt visar han upp en ihålig bi-kupa.

– Då har övriga samhällen gått in och tagit honungen och därför har de svultit ihjäl, säger Jonas.

Övriga tre visar tecken på full aktivitet. För varje steg vi tar berättar båda noggrannt om samtliga steg i en biodling.

– Man brukar säga att: ”Finns det ägg finns det en drottning”, och då är man nöjd för det är drottningen som är navet i samhället, säger Eva.

Bi-samhället fungerar på ett speciellt sätt och varje kupa är personlig.

– Det finns även arbetarbin (tjejer) och drönare (killar). Alla fyller sin egen funktion, men det är drottningen som styr hur samhället beter sig genom sina feromoner, säger Eva och Jonas fyller i.

– Om bina i en kupa blir aggressiva kan man exempelvis ha ihjäl drottningen och på några timmar förändra kupans dynamik.


Skyddskläder och verktygen, bland annat en "pust", är alltid redo för att kunna ta hand om deras respektive bi-odlingar. Foto: Roffe Andersson


Ogillar öl
Det finns en hel del viktiga, men även lite udda, detaljer som är bra att tänka på innan man tar sig ner till en biodling.

– De märker tydligt av om man är lugn själv. Sen är det viktigt att man inte ska vara nyduschad eller ha någon stark parfym och man ska absolut inte dricka en öl. Det märker de direkt, säger Jonas och antyder att det är något han själv erfarit.

Så här tidigt på våren ligger de flesta bina endast hopklungade i sin bikupa runt drottningen för att behålla värmen och överleva tillsammans.

Kontaktnätet viktigt
Vallentuna-Väsbys biodlareförening är till för att kunna dela med sig av sina kunskaper.

– Kontaktnätet är viktigt och vi hjälper varandra. Vi har möten och träffas kontinuerligt och ofta är vi hemma hos varandras bi-odlingar för att dela erfarenheter, säger Eva.

De båda pratar väldigt varmt om sina respektive biodlingar och att känslorna som byggts upp efter ett antal år med sina bin blivit starka.

– Varje kupa är väldigt personlig. Det blir som ens husdjur och speciellt på våren är det supermysigt, säger Eva Kumerius.

Bin lever drygt 6 veckor på sommaren och i den intensiva perioden finns en tydlig livscykel.

– Allt från faserna putsbi, vaktbi, ambi till att fixa med honung. Det går igenom alla stegen och det är bara de sista två veckorna som bina får ”flygcertifikat”, säger båda med distinkta leenden.

Bi vs geting
För någon som är okunnig kan det ses som smått obehagligt att någon har dessa odlingar i sin egen trädgård. Men enligt Jonas Stenmarck, har det mycket att göra med en hopblandning.

– Det finns en naturlig rädsla som kan ha och göra med att man blivit stucken. Det vanligaste är däremot att man blandar ihop getingar och bin. Binas enda intresse är egentligen pollinering och man märker knappt av dem, medans getingar tar sig an allt som finns på matbordet, säger Jonas.

Att ha det här som hobby är inte speciellt komplicerat, men det finns några viktiga steg att ta, påpekar båda.

– Det viktigaste är att gå en kurs. För att få en känsla och man lär sig massor direkt. Sen när man är inne i gemenskapen är det ganska enkelt.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se