REPORTAGE 2022-10-06 KL. 08:45

Så kompistränar du ditt barn

Av Helén Bjurberg/Gazzine

Så kompistränar du ditt barn
FUNDERSAM. Det sociala spelet med kompisar är inte alltid lätt att förstå. Foto: Unsplash

Blir din älskling bortglömd i kompisgänget, hamnar lätt i bråk eller lägger sig platt i alla konflikter? Det behöver inte vara så. Med lite träning kan ditt barn bli en social mästare.
Önskar du också att ditt barn fick vara den där populära ungen, som alla vill hänga med, som månar om sina kompisar och är en riktig social naturbegåvning (och kanske till och med snicksnackar avspänt med kompisarnas föräldrar)?

Men är hen mer typen som titt som tätt råkar i konflikter, blir tyst och obekväm eller kaxig och otrevlig i umgänge med andra eller alltid lämnas ensam kvar av de andra barnen?

Visst gör det vansinnigt ont i hjärtat när det inte funkar för barnen på kompisfronten, men lugn, ungen din är faktiskt helt normalt! Faktum är att de flesta kids inte är några fullfjädrade sociala genier. Och om sanningen ska fram, who can blame them? Det sociala samspelet kan minsann vara riktigt klurigt, inte minst för den som är lite orutinerad.

– Det är mycket som spelar in för att umgänget med kompisar ska fungera, menar Ingrid Gråberg, psykolog med mångårig erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och föräldrar.

– Både klimatet i skolan och normen i klassen har stor betydelse. Men också blygsel och en oförmåga att knäcka den sociala koden hos den enskilda individen. Barn mognar också olika fort och det kan bidra till att man har olika lätt att ta kontakt och skapa relationer, förklarar Ingrid Gråberg.

Samtidigt som det är vanligt och på många sätt helt naturligt med svårigheter att knyta kontakter är det inte helt riskfritt att låta våra små sociala rookies gå genom tillvaron, helt utan handledning och assistans, när klasserna växer och de vuxna runtomkring blir färre och färre. Det kan lätt skapa ett utanförskap, vilket i sin tur kan leda till nedstämdhet, oro och dåligt självförtroende för det enskilda barnet, känslor som kan ta lång tid att reparera och hämta sig ifrån.

Men som förälder kan du hjälpa ditt barn att utveckla sin sociala kompetens genom att ge barnet verktygen som gör det lättare att ta kontakt, hantera konflikter och förstå sina egna och andras känslor. För att fungera i olika sammanhang, med olika typer av människor handlar inte om att man ska vara en kameleont som kan anpassa sig. Tvärtom. Omtyckta blir vi när vi mår bra, är vänliga och står starka för vår sak.

Men hur gör jag då om jag vill hjälpa mitt barn med det sociala samspelet?
– Vill man ge sina barn de bästa förutsättningarna att bli en populär kompis, så gäller det att låta barnet få utrymme att utveckla sin egen personlighet samtidigt som hen får lära sig att ta hänsyn till andra. Den som bara kör sitt race och vill bestämma hela tiden blir sällan populär, men det är heller inte så roligt att leka med någon som bara håller med och aldrig har några egna idéer eller åsikter. I en bra relation handlar det om ett jämlikt givande och tagande, och en ömsesidighet, säger Ingrid Gråberg.

Hur gör jag det rent konkret?
– Om du lyssnar på och pratar med ditt barn, respekterar hens känslor och sätter tydliga gränser så har ni kommit en bra bit på väg. Mycket sker naturligt i en sund uppfostran, vi föräldrar gör mycket rätt, utan att vi vet om det. De allra flesta barn lär sig sedan att finslipa sitt beteende genom lek och samspel med andra.

Om jag upplever att mitt barn verkar ensamt, vad ska jag göra då?
– Först ska man komma ihåg att ensamhet i sig inte är ett problem. Alla barn trivs inte med att stå i centrum och ha många kompisar. Vissa barn vill vara ensamma och väljer själva att stå utanför gemenskapen. Det är inte förrän barnet själv upplever att ensamheten är ett problem som det faktiskt är det.

Men om jag har ett barn som vill, men aldrig får vara med i kompisgruppen, vad gör jag då?
– Det är viktigt att tänka på att man aldrig ska försöka förändra ett barns personlighet i förhoppning om att det ska bli accepterat. Alla har rätt att bli accepterade och respekterade även om man tänker och beter sig på ett sätt som gör att man kan uppfattas som annorlunda eller avvikande. Blir ett barn utanför har skolan en mycket viktig uppgift att förmedla att alla är lika mycket värda. Och det hjälper inte att bara skriva det som en trivselregel, utan den värdegrunden måste genomsyra allt man gör på skolan. Här behövs starka, tydliga, trygga vuxna som kan vägleda barnen.

Helén Bjurberg/Gazzine10 råd för kompisträning

1. Börja tidigt. Lär rätt och fel redan i sandlådan. Då växer barnet naturligt in i sunda värderingar och ett bra samspel.
2. Lär av andra. Se filmer och läs böcker tillsammans och diskutera sedan konkreta exempel: Hur tror du att hon kände det då? Vad kunde han ha sagt för att göra det bättre? Det är lättare att sätta sig in i situationer som man har distans till.
3. Prata och filosofera. Du kan påverka attityd och empatisk förmåga bara genom att samtala. Filosofera kring begrepp som ”att vara snäll”. Hur är man då?
4. Konflikthantering. Låt barnet själv lära sig att lösa konflikter (så länge det inte rör sig om handgripligheter eller situationer som spårar ur). Tids nog har ditt barn lärt sig många kreativa lösningar för att lösa sina egna konflikter.
5. Modellinlärning. Ditt barn lär sig mer av det du gör än av det du säger. Visar du själv respekt för andra människor, står upp mot orättvisor och för dig själv? Då är chansen stor att även ditt barn kommer att lära sig göra det.
6. Respektera ditt barns känslor. Vill man inte krama mormor så tvinga inte. Om inte du som förälder lyssnar och respekterar när ditt barn säger ifrån kommer hen inte lära sig att göra det heller.
7. En sund människosyn. Lär ditt barn att behandla alla såsom hen vill bli behandlad själv.
8. Var närvarande. Guida ditt barn rent praktiskt i hur man behandlar andra människor. Använd positiv förstärkning och var försiktigt med pekpinnar.
9. Öva på att umgås. Har inte barnet vänner, bjud över vänner till dig själv som har barn eller anmäl barnet till en fritidssysselsättning. Låt det sociala samspelet växa fram parallellt medan de sysslar med något annat.
10. Låt barnet välja vänner. Tänk på att barn kan mogna i olika takt. Låt barnet välja själv om det vill umgås med äldre, yngre eller jämngamla kompisar.