REPORTAGE 2022-05-24 KL. 16:00

Så vet du om du lider av social fobi

Av Helen Bjurberg/GAZZINE

Så vet du om du lider av social fobi
JOBBIGT. Att vara ny i klassrummet kan vara jobbigt när man inte känner sig socialt stark. Foto: Adobe

Är du rädd för att träffa nya människor? Avstår du från allt vad tillställningar och middagsbjudningar heter och undviker du helst att hänga med kollegorna på lunch? Då kan du vara drabbad av folksjukdomen social fobi.
Social fobi är en ångest för att vara i centrum för andras uppmärksamhet och handlar egentligen om en oro att bli kritiserad, granskad eller förlöjligad av andra.

Att äta i andras sällskap, tala med en auktoritetsperson eller bli iakttagen när man fyller i en blankett är exempel på situationer som kan skapa sådan ångest att den som lider av social fobi helst undviker dem eller uthärdar dem under intensiv plåga.

Ofta oroar sig en person med social fobi dessutom långt i förväg över hur olika situationer ska gå, och även efteråt över hur man verkligen lyckades hanterade dem.

– Att lida av social fobi påverkar hela livet, säger Maria Farm, psykolog, KBT-terapeut och en av författarna till självhjälpsboken ”Fri från oro, ångest och fobier - råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi”.?
En folksjukdom
Maria Farm menar att social fobi är så vanligt att det nära nog kan betraktas som en folksjukdom. Det är en av de mest förekommande ångeststörningarna och man uppskattar att nära en miljon svenskar är drabbade. Trots att det är relativt enkelt att bota är det få som söker hjälp, mycket därför att det ligger i sjukdomens art att undvika kontakt. I stället isolerar sig många, eller självmedicinerar med alkohol och kommer inte i kontakt med vården förrän långt senare och då för andra saker som depression eller alkoholproblem.

Det är sällan det går att se att en person lider av den här typen av problem eftersom den drabbade blir mycket skicklig på att dölja det.

– Han eller hon utvecklar ett eget säkerhetsbeteende för att kunna hantera kontakten med andra människor. Det kan innebära att man exempelvis plockar med annat för att slippa få ögonkontakt eller att man tankemässigt flyr den jobbiga situationen, berättar Maria Farm.

Somliga gömmer sig också bakom professionella roller, och i vissa typer av uniformsyrken med stark yrkesidentitet går det att se att sociala fobiker är överrepresenterade.

Orsaken till varför man drabbas av social fobi är inte helt klarlagd, men det tycks finnas både ärftliga och miljömässiga faktorer.
Många som har social fobi har vuxit upp med socialt hämmade föräldrar. Då kan det vara svårt att veta om det är arv eller miljö, men sannolikt är det en kombination, menar Maria Farm.

– Men ibland ligger grunden i att man blivit mobbad som liten, fyller hon i.

Förlorar social träning
Eftersom social kompetens efterfrågas mer och mer har det blivit allt mer handikappande att lida av den här typen av fobi. Samtidigt går samhällsutvecklingen åt ett håll där våra mänskliga kontakter blir allt färre. Inköp och ärenden, det mesta går att sköta via nätet.

Utan att vi tänker på det förlorar vi mycket av vår sociala träning, vilket gör att många hamnar i en nedåtgående spiral mot en försämrad fobi.

Men i nätets isolering finner vi också det senaste på behandlingsfronten, nämligen KBT via Internet.

Det kan tyckas motsägelsefullt eftersom det är ytterligare en social kontakt som ersätts av datorn, men behandlingsformen har i flertalet studier visat sig ha lika bra resultat som traditionell KBT. Behandling i verkligheten eller via nätet är upp till var och en att välja, målet är detsamma.

– Man attackerar själva beteendet och inte bara tankarna och känslorna kring det. Det är det som gör KBT så effektiv, förklarar Maria Farm och berättar hoppfullt att mellan 15 och 25 sessioners KBT-terapi med hemuppgifter emellan kan bota en normalsvår social fobi.

Helen Bjurberg/GAZZINE