KRÖNIKA 2021-11-04 KL. 09:19

Krönika: Dags att inse att det börjar bli bråttom

Av Uffe

Krönika: Dags att inse att det börjar bli bråttom

I denna återkommande krönika speglar tidningen det politiska livet i Vallentuna, sett ur medias vinkel. Eventuella åsikter är subjektiva men syftet är att förhålla sig objektiv till politiken.

Det finns tre områden i samhället där det är akut att sätta in åtgärder för att stabilisera läget.

Det har blivit riktigt bråttom att finna lösningar när det gäller underbemanning inom vården, den organiserade brottsligheten samt klimathotet.

Inget av dessa områden kan våra lokala politiker åtgärda själva, men det finns åtgärder som bör prövas för att göra så gott det går. Det är viktigt att vi kan fokusera på detta samtidigt som vi planerar framtidens samhälle med byggplaner och infrastruktur.

Hur kan vi då koka ned dessa utmaningar till att handla om Vallentuna? Jo, först måste vi analysera läget. Påverkas vi lokalt av organiserad brottslighet? Svaret är tveklöst ja. Det finns flertal Vallentunabor som är engagerade i verksamheter som Polisen försöker hålla ett öga på. Vår allmänna känsla av trygghet påverkas ju naturligtvis också av att det inom bara några veckor har skett ett par skottlossningar och knivskärningar i centrala delarna av kommunen. Det är ingen slump att de har hänt. Och det skapar en otrygghet för omgivningen.

Många Vallentunabor jobbar inom vården, både lokalt och regionalt. De upplever stress och många pratar om att brist på personal får dem att börja fundera över att byta yrke. Senast nu barnmorskor som vill sluta.

Sedan har vi givetvis klimathotet som ligger som en våt filt över allting. Om vi inte löser detta så spelar det ingen roll hur vi löser det andra. Sedan spelar det ingen roll att klimatförnekarna pekar på att siffror feltolkas. Det är bråttom nu.

Det som gnager i mig är att deadline för beslut närmar sig med expressfart, vilket givetvis innebär att det finns stor risk för att underlag för politiska beslut blir undermåliga och riskerar att genomföras utan konsekvensanalys. Då gäller det att vi kan och vågar lita på våra politikers omdöme.

Vill du skriva krönika hos oss? Eller skicka in din åsikt som insändare?

Först, det är större chans att bli publicerad om du fattar dig kort. En insändare bör inte vara längre än cirka 1.500 - 2.000 tecken inklusive blanksteg. I de flesta ordbehandlingsprogram finns möjlighet att kolla hur lång texten är.
Om du är under 18 år behövs godkännande av förälder eller annan vårdnadshavare i form av ett separat mejl till redaktionen. Vallentuna Nya förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material. Insändaren kan även komma att publiceras på tidningens andra plattformar, exempelvis på nätet.

Underteckna med namn, postadress och mobilnummer. Din postadress och ditt mobilnummer behövs för att redaktionen vid behov ska kunna kontrollera skribenters identitet. Tidningen kan publicera texter under pseudonym men enbart om avsändaren är känd för redaktionen.


Uffe Lindeborg
uffe@vallentunanya.se