KRÖNIKA 2021-11-11 KL. 13:24

Krönika: Gränsen mellan förakt och argumentation

Av Uffe

Krönika: Gränsen mellan förakt och argumentation

I denna återkommande krönika speglar tidningen det politiska livet i Vallentuna, sett ur medias vinkel. Eventuella åsikter är subjektiva men syftet är att förhålla sig objektiv till politiken.

Greta Thunberg fick en del kritik efter det senaste klimatmötet i Glasgow i Skottland.

Kritikerna menade att hon bidrog till ökat förakt för politiker istället för att föreslå lösningar på problemen.

Precis så tycker jag att det ibland ser ut när politiska debatter spårar ur i sociala medier. Ibland är det viktigare för folk att bilda drev och håna. När det hettar till är det lätt att gå över gränsen och spä på ett förakt som oftast är oförtjänt. Det är påtagligt oftare monologer än dialoger när tillrättavisningar pågår. Och någonstans i de överhettade diskussionerna försvinner respekten för varandra.

Men det är inte bara på sociala medier som det spårar ur, även om samtalen ofta förstärks där. En pekpinnementalitet har lett till många olika nya utryck. Exempelvis har vi fått många skam-ord, som flygskam, suvskam, köttskam samtidigt som det kan väcka ont blod att vara vegan eller tycka att miljöfrågor är viktiga. Jag kan gissa att personer som jag, som inte är hardcore åt något håll, bör vara en intressant målgrupp att påverka till att leva bättre och rösta på det som anses vara rätt vid nästa val.

Men jag har fullt sjå med att hålla avstånd till andra människor, sprita händerna och nysa i armvecket, samtidigt som jag försöker hitta goda politiska argument som ska påverka mig som väljare.

Jag beundrar de som är så övertygade att de tar strid för sina åsikter. Tyvärr har de ofta svansar med människor som tror sig ha tolkat de politiska budskapen rätt, men som med desinformation gör oss andra förvirrade.

Så, för min del önskar jag mer saklig dialog istället för spänstig och kryddad verbal krigföring.

Vill du skriva krönika hos oss? Eller skicka in din åsikt som insändare?

Först, det är större chans att bli publicerad om du fattar dig kort. En insändare bör inte vara längre än cirka 1.500 - 2.000 tecken inklusive blanksteg. I de flesta ordbehandlingsprogram finns möjlighet att kolla hur lång texten är.
Om du är under 18 år behövs godkännande av förälder eller annan vårdnadshavare i form av ett separat mejl till redaktionen.
Vallentuna Nya förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material. Insändaren kan även komma att publiceras på tidningens andra plattformar, exempelvis på nätet.

Underteckna med namn, postadress och mobilnummer. Din postadress och ditt mobilnummer behövs för att redaktionen vid behov ska kunna kontrollera skribenters identitet. Tidningen kan publicera texter under pseudonym men enbart om avsändaren är känd för redaktionen.


Uffe Lindeborg
uffe@vallentunanya.se