KRÖNIKA 2021-10-21 KL. 12:38

Krönika: Hellre partipiska än vilse med kompassen

Av Uffe

Krönika: Hellre partipiska än vilse med kompassen

I denna återkommande krönika speglar tidningen det politiska livet i Vallentuna, sett ur medias vinkel. Eventuella åsikter är subjektiva men syftet är att förhålla sig objektiv till politiken.

Ofta får man höra folk säga att politik är tråkigt och ointressant. Men man kan ju fråga sig om det som egentligen skaver är att man förväntas ha en åsikt och sedan ska kunna försvara den vid argumentation.

Personligen föredrar jag politiker som är tydliga och raka med sina åsikter, även om jag inte alltid håller med. Den politiska argumentationen handlar ju om att övertyga varandra om "rätt" åsikt. Något som verkligen skapar förvirring är när politiker frångår den ideologi man förespråkar och samtidigt inte har en hållbar förklaring till detta.

Exempelvis är det problematiskt för mig att se den politiska sanningen i en argumentation om en liberal politiker förespråkar förbud eller inte vill tillåta medborgarförslag. Lika illa är det om en socialdemokrat förespråkar tuffare klimat för arbetstagare eller om en moderat vill införa olika former av bidrag som en lösning av samhällsutmaningar. När detta händer, och det händer faktiskt ganska ofta, så blir vi väljare förvirrade.

Så, inför nästa års val hoppas jag på en debatt med så få floskler som möjligt. Det ställer krav på oss i media att ställa adekvata frågor och på politikerna att vara tydliga i sina svar.

Det politiska systemet fungerar utmärkt om medborgarna får en tydlig uppfattning av vad olika partier står för. Jag tror att det är därför opinionen vajar fram och tillbaka mellan valen. Vi väljare är helt enkelt kompassen som ser till att byta riktning när vi anser att det inte längre finns den jämvikt vi vill ha i det politiska systemet.

Låt oss väljare ha den rollen, påverka oss gärna genom att tala om varför det är viktigt att flytta kompassnålen just nu.

Uffe Lindeborg
uffe@vallentunanya.se