KRÖNIKA 2021-11-11 KL. 13:15

Krönika: Mörker i trafiken kräver mer av oss

Av Anna Sigrid

Krönika: Mörker i trafiken kräver mer av oss

ORÄTTVISA. Anna Sigrid gillar inte omvägar för gång- och cykelvägar.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Det är alltså normaltid! Idag går solen ned 15.29! Och den går verkligen ner. Det är mycket mörkt ute och arbetsdagen för många dagis- och skolbarn samt fritidsbarn är fortfarande igång. Och större barn går hem utan föräldrar. Tillsammans med andra ungar, nån cykel eller sparkcykel, allmänt flamsande och tramsande så där som barn gör, och det är mörkt! Och det blir än mörkare!

Det snackas om nollvision inom trafiken och det satsas stora summor för att göra trafikmiljön säker. Bra, absolut! Det byggs gångbanor och cykelbanor men någonstans tycker jag det är ett jäkla sätt att låta gångtrafikanterna ta längre vägar än bilisterna. Lek med tanken att barnet går på dagiset vid ICA Kragsta eller längre bort, Vittraskolan eller Bällstaberg, och bor i det nya området i Tingvalla. Det rimliga är att från dagiset, kliva över övergångstället på Stockholmsvägen, gå Bällstavägen ned mot Skvadron eller Tingvallavägen. Kommer de gående från tåget vid Kragstalund eller skolorna med siktet inställt på Tingvalla, så går en säkert på gångvägen bakom ICA Kragsta, under Stockholmsvägen och så på gångvägen semiparallellt med densamme, för att strax innan viadukten kliva upp i grönområdet, jodå, stor upptrampad gerillaväg finns där, för att via den ta sig upp på Bällstavägen.

Men var är trottoaren på Bällstavägen? Ja, den kommer så småningom, strax efter korsningen Bällstavägen x Lovisedalshöjden. Men sträckan från Stockholmsvägen fram till Bällstavägen är i fullständig avsaknad av trottoar. Det är en krök också, det finns heller inga utfarter från villorna där och bilarna kör, enligt skylten 40! Fan trot!

Och fram tills det blir en trottoar där, och innan hastigheterna sänks, så använd reflexer! Lär er också trafikregler! Lär barnen trafikregler! Det enklaste vore naturligtvis att säga: Använd gångbanor!

Men det viktigaste är att säga, använd reflexer, gå på vänster sida om gatan så du möter bilisterna! Det finns reflexer att köpa, både roliga med djur, på snöre att stoppa i fickan dagtid. Det finns ofta reflexer som delas ut gratis. Vallentuna kommun hade en skål på biblioteket förra året, klämvarianten. Hundar är ofta mycket duktiga, har massor med reflexer, ibland partyvarianten med blinkande lampor i olika färger. Ofta är hundägare också väl synliga. Tack!

Och ni som struntar i reflexerna, ni kan väl i alla fall anmäla er till organdonationsregistret! Själv går jag i traumaterapi efter att hittat ett syskonpar, helt i svarta kläder sju meter framför bilen. Och bilister, sänk farten!