KRÖNIKA 2021-12-09 KL. 15:55

Krönika: Svårare att prata löften inför valet 2022

Av Uffe

Krönika: Svårare att prata löften inför valet 2022

I denna återkommande krönika speglar tidningen det politiska livet i Vallentuna, sett ur medias vinkel. Eventuella åsikter är subjektiva men syftet är att förhålla sig objektiv till politiken.

Som jag skrev förra veckan så har de senaste sex åren medfört ett annorlunda politiskt klimat än tidigare.

I folkmun brukar det pratas om, och i viss mån med hånfull ton, om valfläsk och liknande när politikerna pratar om vad de vill göra efter valet.

Ibland är det tomma löften, och ibland är det löften med substans. Men ofta handlar löftena om förhoppningar, visioner och vilken inriktning man vill styra beslut mot.
Till nästa val blir det förmodligen ännu svårare än vanligt att utlova vad man ska göra om man får väljarnas förtroende. Ingen politiker kan på riktigt förutse hur världen kommer att se ut med pandemi och liknande. Alla måste hela tiden gardera sig med brasklappar - om de inte väljer att köra luddiga plattityder som exempelvis - vi satsar på skolan - eller vi värnar om vården.

Det intressanta med plattityder är att de inte går att argumentera mot eftersom alla tycker likadant. Men samtidigt så lär inte en enda politiker vinna en enda röst om de strösslar med klichéer. Det är ett säkert spel som inte ger utdelning.

Så, det blir intressant att se vilken strategi politikerna väljer till valet 2022. Löften utan brasklappar blir svårt och plattityder funkar inte.

Risken finns att man väljer att fokusera på att attackera varandras politik. Då kommer vi att få mycket jobbiga och aggressiva kampanjer nästa år. I riksvalet är detta tyvärr en stor risk och det spär på politikerföraktet. Men lokalt i Vallentuna finns möjligheten att de politiska argumenten kommer att handla om realpolitik - det som händer i verkligheten runt om oss.

Vallentuna är en växande kommun med många möjligheter och utmaningar. Jag hoppas att det lokala valåret 2022 kommer att handla om detta.

Vill du skriva krönika hos oss? Eller skicka in din åsikt som insändare?

Först, det är större chans att bli publicerad om du fattar dig kort. En insändare bör inte vara längre än cirka 1.500 - 2.000 tecken inklusive blanksteg. I de flesta ordbehandlingsprogram finns möjlighet att kolla hur lång texten är.
Om du är under 18 år behövs godkännande av förälder eller annan vårdnadshavare i form av ett separat mejl tillredaktionen.

Vallentuna Nya förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material. Insändaren kan även komma att publiceras på tidningens andra plattformar, exempelvis på nätet.

Underteckna med namn, postadress och mobilnummer. Din postadress och ditt mobilnummer behövs för att redaktionen vid behov ska kunna kontrollera skribenters identitet. Tidningen kan publicera texter under pseudonym men enbart om avsändaren är känd för redaktionen.


Uffe Lindeborg
uffe@vallentunanya.se