KRÖNIKA 2024-05-23 KL. 12:01

Näringslivskrönika: Skryt och väck beundran

Av Jessica Jäger

Cidern bubblade, buffén stod uppdukad och livemusiken strömmade ur högtalarna när Årets företagare i Vallentuna skulle koras.

Näringslivskrönika: Skryt och väck beundran
Jessica Jäger. Foto: Janine Laag

Många ansikten på plats var välbekanta och lika många kändes nya. Vissa startade företag långt innan jag föddes och andra var relativt nya i rollen. Oavsett vilket blir det i samtalen tydligt att våra företag är en del av livet i stort. Alla balanserar vi parallellt familjesituationer i glädje och sorg och engagemang i föreningar och lokalsamhälle. När företagare samlas ser jag eldsjälar som är mästare på att spela tetris med livets beståndsdelar, i syfte att lyfta andra människor.

De nominerade företagarna fick utrymme att berätta om sina verksamheter. Det märktes att de var drillade i att prata kundnytta, för de kom alla snabbt fram till vilka behov de tillgodoser eller vilka problem de löser för vilka kunder – den största anledningen till att de finns till och är lönsamma. ”Smart”, tänkte jag.

En av Vallentunas äldre näringslivsprofiler viskade till mig: ”De skryter för lite”. Sedan ställde han frågor som fick företagsledarna att lyfta blicken och berätta hur storslagna deras verksamheter verkligen är. Mitt perspektiv skiftade från ett enkelt ”smart” till beundran. Det kom t.ex. fram att inköpen av de mest nyliga investeringarna – steg mot ytterligare växande – översteg flera årsomsättningar i min verksamhet.

Det är klart svårt att jämföra industriverksamhet som har maskiner igång dygnet runt, även när lokalen är obemannad, med tjänsteverksamhet som kräver närvaro i såväl skapande som leverans, men det är ju det här som är charmen med att dela våra olika förutsättningar och resor. Efter några få frågor växte varje företag i mina ögon och blev mer än firmanamn och inövade nyttopresentationer. Jag fick framtidsvisioner, triumfer och medmänsklighet.

I helgen var det dags för mig att knyta ihop antologin jag sammanställt under våren. Min förläggare skrev ett förord som tog upp mycket av det jag hade tänkt skriva, vilket gjorde det svårt för mig att ta vid. Då sa hon: ”Jag skapade ju utrymme för dig att lyfta dina triumfer”. Med kundnyttan avklarad gjorde hon precis det som mannen hade gjort under prisutdelningen; hon bad mig att skryta så att jag kunde väcka samma beundran som jag upplevde under prisceremonin.

Jessica Jäger

jessica@jessicajager.se