KRÖNIKA 2022-11-17 KL. 08:10

Omvärldskoll i hemkommunen

Av Anna Sigrid Pettersson

Omvärldskoll i hemkommunen
Anna Sigrid. Foto/Arkiv: Roffe Andersson

Jag är ute och far, med bil! Ensam och jag kan svänga höger eller vänster som det faller mig in. Jag har ett ärende men ingen tid att passa. Vallentuna kommun är stor till ytan, stor och vacker landsbygd och trots att jag bott här några år så har jag ingen koll.

Jag åker längs Bällstabergsvägen och där har det bökats i fIera månader med en cykelbana och trygga busshållplatser som väntar på sina kurer. Fint på sitt sätt men jag har aldrig sett en cyklist längs Bällstabergsvägen. De kanske kommer nu.

Vidare ut på Angarnsvägen, förbi kyrkan och vid Karby svänger jag vänster och spikrakt rakt ut i spenaten på Vadavägen. Solen gassar så november det är och asfalten är ny och blank. Strax efter Benhamra smalnar vägen betänkligt och den börjar kringla sig fram. Vid en dubbelkurva blir jag omkörd. Ja, jag kör inte i ”rätt” hastighet, jag kör så jag hinner se vart vägen tar vägen. Och i all hast tänker jag tacksamt att tur jag inte cyklar! Vid vägskälet Kårsta Ekskogen finns inte ens en busshållplats, det är en stolpe, stannar bussen för av- eller påstigande stannar trafiken!

Kårsta Ekskogens bygdegård, en livfull kulturell satellit mitt ute i ingenstans! Med musik, uppträdande men också bio, AW, utställningar vad som de i bygden boende har lust att fixa med i sin förening. Topp! Också kommunens utlämningsställe för matavfallspåsar! Det är service det! Kårsta Ekskogen en bra bild för en levande landsbygd! Må de?

Och det är uppenbart att det ska till fordon, fyrhjulingar av olika art, cykel gör sig icke besvär när vägarna är smala så det är svårigheter vid möten. Och varför inte låta asfaltera den ”arbetsväg” som gjordes vid järnvägsspåret och låta det bli en cykelväg. Den är ju ”typ” färdig. Att låta ungar cykla till varandra efter skoltid, alltså vilka föräldrar har nerver till det?

Och det här är ingen kritik till Kårsta Ekskogen inte alls! Det här är en vädjan till Vallentuna Kommun, bygg fler cykelvägar! Och bygg där de gör nytta! Det finns en cykelplan som säger att det ska gå att cykla till Stockholm från Vallentuna. Och jag förstår att det är några som gör det. Men att cykla hemmakring, det är mer värt! Att som barn ha friheten att kunna röra sig mellan vänner, skola och fritidsaktiviteter och inte ständigt vara beroende av skjutsande föräldrar.

Jag finner det märkligt att det byggs en cykelbana till en plats där inga bor. Jag förstår att tanken är att cykelvägen längs Bällstabergsvägen ska ge kommande Kristinebergsbor tillgång till skola, förskola och livsmedelsbutik. Men cykelbanor i Kårsta – vi väntar!

Anna Sigrid Pettersson
annasigrid@vallentunanya.se