Läs det finstilta när du ska boka en kurs

Läs det finstilta när du ska boka en kurs

INGEN ÅNGERVECKA. Många vill vidareutbilda sig under pandemin – men ibland kan kursbokningen gå lite för fort. Ångerrätten gäller dock bara under vissa förutsättningar.
Foto: SHUTTERSTOCK

Arbetsmarknaden skakar i pandemins spår och många väljer nu att vidareutbilda sig. Men vad händer om man ångrar kursen man har bokat? Här gäller det att ha koll på reglerna.

På landets högskolor ökade ansökningarna i alla åldersgrupper inför hösten 2020 och andra söker sig till avgiftsbelagda distanskurser utanför de traditionella lärosätena.

Som allt annat man betalar för kan man ibland ångra sitt köp – kanske var beslutet att boka kursen inte riktigt genomtänkt eller så öppnades en annan möjlighet som man ville ta vara på. Men gäller då ångerrätten för kurser? Ja, men endast under vissa förutsättningar, enligt Daniel Eliasson, jurist på Konsumentverket:
 – Det är några förutsättningar som måste vara uppfyllda. För det första måste man ha bokat kursen i egenskap av konsument, den får alltså inte ha något att göra med eventuell näringsverksamhet. Om du har en firma och vill fördjupa dig i det du håller på med i din yrkesverksamhet, då räknas du inte som konsument, säger han.

Viktigt hur man bokat
Konsumentkravet hänger ihop med nästa regel, om att ångerrätten strikt gäller inköp som gjorts på distans – det vill säga via telefon eller internet.
 – Tanken bakom det är att skydda konsumenten som inte anses kunna fatta ett lika genomtänkt beslut kring köp som görs på distans, just eftersom man inte kan undersöka det man köper och eftersom det är väldigt lätt att genomföra ett köp på nätet. Det gäller både varor och tjänster, säger Daniel Eliasson.
Men enbart att kursen bokas på distans räcker inte för att ångerrätten ska träda i kraft. Viktigt i det här sammanhanget är också att bokningen har skett via företagets etablerade bokningssystem, inte på något annat sätt. Om tanken från företagets sida är att alla bokningar ska ske via deras webbsida, gäller inte ångerrätten om man bokar via exempelvis telefon. Det är därför klokt att kontrollera detta i förväg.

Avgörs från fall till fall
Det kan vara värt att påpeka att man ändå kan avboka sin kurs, även om det visar sig att man inte omfattas av ångerrätten. Den rätten har man alltid, men man kan ändå bli skyldig att ersätta företaget för omkostnader som de fått på grund av avbokningen. I vilken mån man har rätt att få pengarna tillbaka, beror ofta på vilket avtal man har med den som håller kursen.
–  Utgångspunkten är alltid att det som avtalats gäller. Vilken summa man kan bli skyldig att betala är inte reglerat i detalj utan är mer en generell juridisk regel, säger Daniel Eliasson och fortsätter:

–  Men ju längre man väntar med att avboka, desto mer riskerar man att bli skyldig att betala för kursen.

En annan sak som är bra att vara vaksam på är själva kursens natur och inriktning. Räknas kursen som hobby- eller fritidsverksamhet gäller inte ångerrätten. Det finns ingen lista över vilka verksamheter som omfattas av begreppet – det avgörs ofta från fall till fall. Spelar in gör faktorer som utbildningens längd och omfattning och betydelse för ett framtida yrkesliv.

Enligt Bo Helin som är jurist på Allmänna reklamationsnämnden där den här typen av konsumentärenden prövas, avses ofta kultur- eller idrottsverksamheter. Men det finns alltid gränsfall.

 – I ett fall från 2017 kunde man konstatera att kursen var på heltid på dagtid och syftade till ett framtida yrkesliv och i det fallet landade man i att just denna kurs inte kunde betraktas som fritidsverksamhet.

Detta gäller för ångerrätt vid kursbokning

√ Ångerrätten gäller endast konsumenter, inte näringsidkare. Om kursen till exempel har samband med kursdeltagarens näringsverksamhet gäller alltså inte ångerrätten.

√ Kursen måste ha bokats på distans, exempelvis via internet eller telefon.

√ Bokningen måste ha skett via ett organiserat system där det från kursarrangörens sida är tänkt att bokningar ska ske.

√ Om kursen kan anses vara en hobby- eller fritidsverksamhet under en bestämd tid gäller inte ångerrätten.
Källa: Konsumentverket.

Anna Hedlund/TT

Dela artikeln här:

Uffe Lindeborg

Envis Vallentunanörd med ett brinnande intresse för människor och att göra hjältar av sportprofiler. Pratar (läs debatterar) gärna om Asociala Medier och om hur marknadsföring fungerar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *