Ny returpark byggs centralt i Vallentuna

Ny returpark byggs centralt i Vallentuna

ÅTERBRUK. Returparken vid ST1-macken blir ingen soptipp, mer en station för återbruk, menar Beatrice Tjärnhell.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Stationen för återbruk planeras vara klar i april nästa år

Snart blir det närmare och lättare för Vallentunaborna att åka till återvinningen.

I centrala Vallentuna, intill ST1-macken och rondellen vid Arningeleden, bygger Sörab en ny returpark. Tanken är att servicen för Vallentunaborna ska öka och att avlasta Hagby återvinningscentral dit många åker idag.
– Vi har lyssnat på kundsynpunkter, det ska vara lätt att göra rätt, att återvinna och återbruka, använda sakerna ett varv till, säger Beatrice Tjärnhell, kommunikationschef på Sörab.

I den nya returparken är fokus på återbruk – att gammalt material ska ges möjlighet att användas en gång till.

Först kommer man att komma till ett mottagningshus där man välkomnas av personal som frågar vad man har i lasten och om det är något som kan återbrukas.
– Det viktigaste är att ta reda på om man har med sig farligt avfall och elektronik, då tas det omhand redan där, så att man får bort det ur kretsloppet. Det ska antingen återvinnas eller destrueras.

Markarbeten förbereds
Efter det första stoppet sorteras sedan avfallet i olika fraktioner, olika typer av material, för återvinning och återbruk. Inte riktigt alla fraktioner kommer att finnas här, men de flesta. Sten, jord och betong hör till det som man troligen även fortsättningsvis behöver åka till Hagby eller Löt med.
– I returparken har vi ingen egen avfallsbehandling, utan vi tar emot exempelvis metall och skickar det vidare till behandlande part för energiåtervinning, berättar Beatrice Tjärnhell.

Nu för tiden återbrukas eller återvinns det mesta av det som slängs, förädlas eller blir till bränsle. Nästan ingenting slängs på det vi kallar soptippen – endast runt en procent av det som slängs går till deponi.

Returparken i Vallentuna ska stå klar i april 2022 och tidplanen ser ut att hålla.
– Sedan avtalet med Trafikverket undertecknades 2018 har det kommit lite nya krav, vilket gjort att vi fått justera lite i planen. Det handlar bland annat om ett räcke med bländskydd och slänten runt vägbanken. Men nu ska allt vara på banan. Just nu förbereds markarbeten och snart är det dagas att beställa prefabmaterial såsom väggar, tak och stålkonstruktion, berättar Beatrice Tjärnhell.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *