REPORTAGE 2021-01-08 KL. 08:40

Annah inspirerar ledare och influencers

Av Hege

Annah inspirerar ledare och influencers

TROTSADE PÅSTÅENDET. Vallentunabon Annah Thunberg blev chef på pin kiv – och nu coachar hon andra chefer.
Foto: ROFFE ANDERSSON

"Pengar tappar sin charm när man inte behöver kämpa för dem"

Vallentuanbon Annah Thunberg räds inte vare sig chefer på stora företag eller berömda influencers i sitt jobb som ledarskapscoach.

En dag pratade Annah Thunberg med sin chef om ledarskap.
– Han sade ”det där med ledarskap är inget för dig, Annah” och det triggade mig. När nån säger att jag inte kan någonting får jag en kick att visa vad jag kan. berättar Annah Thunberg.

Sagt och gjort, hon sökte chefsjobb på annat håll och lärde sig mycket.
– Många av mina föreställningar stämde inte med vad ett gott ledarskap är – som att man som chef måste ha svar på allting. Snarare handlar det om att hitta rätt kommunikation och hjälpa medarbetarna att hitta nycklarna.

Handlar inte om pengar
Men en chef kan bara påverka ett visst antal människor.
– Jag kände att jag ville mer. Om jag kan påverka ledare och de i sin tur påverkar andra blir det ringar på vattnet, säger Annah Thunberg.

Så för ett år sedan startade hon eget som ledarskapscoach. Bland kunderna finns även egenföretagare, som kan behöva hjälp för att kunna leda sig själva.
– Man behöver en medvetenhet om styrkor och utvecklingsområden, hur andra uppfattar en, och vad man har för drivkraft.

I andra änden på skalan när det gäller chefer är vd:ar på marknadsledande börsnoterade bolag, som också finns bland Annah Thunbergs kunder.
– Väldigt många som sitter på höga poster med enorma inkomster har tappat gnistan. Pengar tappar sin charm när man inte behöver kämpa för dem, och då behöver man hitta andra drivkrafter.

I början kunde Annah Thunberg fundera över att någon kund hade extremt gott om pengar.
– Men nu har jag fått en enorm ödmjukhet över att det inte handlar om position eller pengar, vi sitter alla med liknande känslor och har alla vår unika resa att göra.

Bland kunderna finns också influencers.
– Det var en ren slump att jag fick en influencer som kund. Jag skriver mycket om hur man sätter gränser och hanterar starka känslor, och en influencer tog kontakt med mig. Hen la ut det på sina sociala medier och nu har det blivit flera.

Influencers brottas ofta med negativa kommentarer och kritik.
– Många influencers är jättestressade och har svårt att hantera negativitieten, som är den andra sidan av att vara så känd. Det gäller att skydda sig känslomässigt och skydda sin energi.
Dels handlar det om att ha ögonen på sig hela tiden, men även snabb framgång kan vara problematiskt.
– Framgången kan vara jobbig när det går för fort. Det kan komma känslor av att man är en bluff eller tankar på att man ska förlora framgången och sina pengar, säger Annah Thunberg.