REPORTAGE 2023-02-02 KL. 08:20

Färre bastutimmar när gymmen kapar elkostnader

Av Anneli Leijel

Färre bastutimmar när gymmen kapar elkostnader
ENERGIKRÄVANDE. Det krävs energi för att få energi från träning. Men gymmen i Vallentuna har hittat flera bra lösningar för att sänka kostnader, Foto: Adobe.

De höga elkostnaderna drabbar både privatpersoner och företag. Flera gym i Sverige har märkt en trend att allt fler privatpersoner nu väljer att duscha på gymmet, för att spara in på elkostnaden hemma.

I Vallentuna har två av fem gym noterat samma sak. Och för att spara på elkostnaden har ett gym stängt sin bastu, på obestämd framtid.
Vallentuna Nya har kontaktat olika gym i kommunen för att få svar på om man gjort några åtgärder för att minska på elkostnaderna.
Exempelvis om bastun har stängts samt om man sett en ökad trend de senaste månaderna att fler väljer att duscha på gymmet jämfört med tidigare.

Olika lösningar
Per-Anders Dagborn är verksamhetschef på Sports Club i Vallentuna. Här har man sedan många år tillbaka arbetat med att vidta åtgärder för att spara energi.

– När anläggningen byggdes 2006 installerades ett särskilt system som tillvaratar värmen i duschvatten. Istället för att spola ut använt duschvatten lagras dess värme och återvinns innan ny fjärrvärme används. Sedan många år har vi också bytt ut armaturer för att spara el. På senare år då led-tekniken utvecklats har vi investerat stort i denna och därigenom kunnat spara närmare 90 procent av elektriciteten i flera lokaler, berättar Per-Anders Dagborn.

Stängd bastu
Bastuaggregaten effektiviserades för sex år sedan. Då installerades ett nytt styrsystem som gör att när bastun inte efterfrågas står aggregaten i tomgångsläge och bastusugna måste själva initiera högre värme.

– Denna styrning har gjort att vi sparar väldigt mycket el under de långa perioder som bastuaggreagaten faktiskt inte går för fullt.

På Korpens gym i Vallentuna har man däremot valt att stänga bastun.

– Den är avstängd så länge vi behöver och inte har råd att ha den öppen. Vi ber också medlemmar att släcka när de är sist att lämna gymmet för att spara på elkostnaderna, berättar Ulrika Skarin, verksamhetschef på Korpen.

Move Wellness i Brottby har ingen bastu. Men även här har man vidtagit åtgärder för att spara el men det skedde redan för flera år sedan.

– Vi har bergvärme och har redan bytt till led-belysning överallt. Jag ser inte att vi kan göra så mycket mer än vad vi redan har gjort, säger gymägaren Simon Rosenholm.

Ingen rush efter dusch
På frågan om det är fler som numera väljer att duscha på gymmet, svarar han:

– Det vi har märkt är att det är några medlemmar som kommit med sina barn för att duscha. Vi har då sagt att det inte är det som är tanken. Men det är bara några enstaka personer och ingen stor grej. Vi har inga ökade kostnader för driften, utöver att det är dyrare tider generellt nu.

Ulrika Skarin, verksamhetschef på Korpen, har märkt att fler väljer att duscha på gymmet.
– Ja, jag ser också den ökande trenden att fler duschar på gymmet jämfört med tidigare.

På Sports Club i Vallentuna väljer dock många fortfarande att åka hem och duscha.
– Vi har inte sett någon nämnvärd förändring i antal besökare som duschar hos oss, säger verksamhetschef Per-Anders Dagborn.

Inte heller Nordic Wellness eller Active Gym, har märkt att det skulle vara fler som väljer att duscha på gymmet istället för hemma.
– Den främsta åtgärden hos oss är att vi minskar på bastuns tillgänglighet för medlemmarna. Den är öppen endast vissa dagar och tider på grund av elkostnaderna. Sedan är det stort fokus på att vi ska släcka efter oss på anläggningen, säger Elina, platsansvarig på Nordic Wellness.

Active Gym har som flera andra gym gjort energibesparingar redan tidigare, med lampor som inte drar så mycket el och automatisk avstängning av belysningen.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se