REPORTAGE 2022-11-10 KL. 10:00

Färre gator underhålls när asfaltspriset skenar

Av Anneli Leijel

Färre gator underhålls när asfaltspriset skenar
GATUFIX. Niklas Steenberg är gatuingenjör på Vallentuna kommun och har koll på vilka vägar som lagas. Foto: Roffe Andersson

Några remsor asfalt här, några lagade potthål där. Runtom i centrala Vallentuna har det asfalterats på senare tid, men ibland bara i små stråk. Priset på asfalt är en förklaring.


– I år har vi bara kunnat lägga hälften så mycket asfalt som vi har velat. Det har blivit mindre asfalt för samma peng, säger Johan Carselind, gatu- och parkchef på Vallentuna kommun.

Priset på asfalt har stigit ordentligt. Asfalt är oljebaserat och eftersom priserna på olja stigit under året, har priset på asfalt också gjort det.

Har ni äskat mer pengar inför nästa år, för att kunna lägga mer asfalt?

– Nej. Vi hoppas att priset ska sänkas framåt, men det är osäkert. Alla vill ha sin del av kakan i budgeten och det har inte varit läge att fråga efter mer pengar till asfalt, säger Johan Carselind.

Prioritering avgör
Att vissa vägar bara har förstärkts med små områden ny asfalt, har dock bara delvis att göra med att kommunen inte har kunnat asfaltera så mycket som planerat i år.

– Är det väldigt trasigt, hål och gropar, då lägger vi ett ytlager. Sedan beror det på hur vår plan ser ut, när olika vägar ska asfalteras. Vi har en plan som säger att dessa gator och gång- och cykelvägar tar vi i år och dessa nästa år. Men är det akut så görs det nu, säger Johan Carselind.

Flera asfaltsläggare
Niklas Steenberg är gatuingenjör på Vallentuna kommun. Han berättar att fler aktörer än kommunen också lägger asfalt, och ibland sker det i samarbete med kommunen.

– Roslagsvatten har till exempel genomfört ett ledningsbyte på Violvägen i Ormsta, vilket gjorde att vi i samarbete och en delad kostnad med dem, lade ny asfalt och renoverade trottoaren.
– Ellevio har förstärkt ledningsnätet och olika fiberbolag har dragit fiber – men där har återställningen av gatan ibland lämnat en del övrigt att önska. De börjar lära sig, men vissa är bättre än andra när det gäller återställning av vägarna, säger Niklas Steenberg.

En del att ta igen
Han har jobbat knappt tre år i kommunen och berättar att det också finns en del att ta igen, att han har en ”backlog” att jobba i kapp. Ett tidigare avtal med en entreprenör för asfaltering överklagades, vilket ledde till att arbetet i princip stod stilla under en tid.

– Först sommaren 2020 när ett avtal var på plats kunde vi börja jobba ordentligt. Vi har gjort en inventering av i stort sett alla vägar och har en planering för vad vi ska göra varje år, fem år framåt, berättar Niklas Steenberg, samtidigt som han medger att det finns vägar som inte har lagts om ordentligt på länge, och där det ökade priset på asfalt nu medfört ytterligare begränsningar för vad kommunen kan göra.

– Men vi rör oss mot bättre kvalitet på vägarna rent generellt.

Ny asfalt på en del ställen
Vintern kan alltid leda till att status på vägarna förändras.

– Jag och entreprenören bedömer vägarna hela tiden och ibland får man planera om. Nu planerar vi för 2023, vad som ska göras när tjälen släpper.

Exempel på områden som har fått ny asfalt i år är Östergården/Västergården och gång- och cykelvägar kring Rosendalsskolan Norra.

– Flera bilgator i östra Ormsta har fått ny asfalt, samt gator och trottoar på Åsvägen och Höjdvägen i Rickebyhöjden, berättar Niklas Steenberg.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se