REPORTAGE 2022-10-20 KL. 08:00

Hållbarhetsexperten Johanna Leymann:

Av Jennifer Berglund /Gazzine

Hållbarhetsexperten Johanna Leymann:
HÅLLBARHETSEXPERT. Johanna Leymann. Foto: Linnéa Jonasson Bernholm

Slow business handlar om företagets hållbarhet såväl som personlig hållbarhet och ifrågasätter vedertagna begrepp som tillväxt. För vems skull och på vems bekostnad ska bolag växa och hur?

Idag handlar nästan allt företagande om att hela tiden skala upp. Men vad sägs om ett företag som absolut kan växa och frodas, men på ett hållbart sätt? Både för vår planet och för de anställdas skull. Enligt hållbarhetsexperten Johanna Leymann, som bland annat driver Instagramkontot @johannaleymann.se och är konsult med fokus på hållbart entreprenörskap, är det fullt möjligt – vid användandet av slow business.
– Att bygga slagkraftiga och starka företag utan att göra avkall på såväl människor som miljö är det jag tror på, säger Johanna.

Ställa om till hållbart
Även legitimerade psykologen Kirsti Tellas instämmer i att fler företag skulle behöva ställa om till att bli mer hållbara i fråga om arbetsmiljö.

– Det mesta under arbetstid har blivit mätbart och de naturliga pauserna försvinner i allt högre grad. Många medarbetare och chefer upplever att de inte orkar med denna press och byter jobb eller blir sjukskrivna, vilket gör att verksamheten hamnar i en ännu högre grad av stress då nya medarbetare behöver skolas in medan kompetensen försvinner med personalen som väljer att lämna verksamheten.

Hon fortsätter och pekar på svårigheterna:

– Privata verksamheter är beroende av marknadens förväntningar och offentliga verksamheter av politiska beslut. Många verksamheter har en intention om att arbeta för en hållbar arbetsmiljö men när förutsättningar för verksamheten ständigt förändras försvåras även det arbetet.

Slow business innebär att företagets värderingar ska stå i fokus och där hållbarhet, klimat och miljö är självklart integrerat i affärsmodellen. Det handlar om transparent kommunikation och att bygga starka varumärken som möter den nya tidens allt mer kräsna individer och konsumenter. Hållbarhet är utgångspunkten för slow business, såväl personlig och social men också ekonomisk och såklart miljömässig.

Naturlig bortgallring
Enligt Johanna kommer de företag som inte lyckas ställa om och arbeta mer hållbart naturligt att gallras bort. Hon jämför med de senaste decenniernas massiva teknikutveckling: de företag som inte hakade på har successivt försvunnit.

– Jag tror på att de bolag som förstår vikten av hållbarhet nu, och inte om tio år, har stora chanser att verkligen lyckas. Oavsett om det handlar om att starta nya företag eller att omvandla befintliga.

Ur ett individperspektiv handlar det om att som entreprenör våga tänka utanför de gängse ramarna och att ständigt vara värderingsdriven. Men också om ämnen som jämställdhet, våga ta betalt, bygga självförtroende och att inte bli utbränd.

– Jag är övertygad om att företag har en självklar roll i att förändra världen till det bättre. Det är genom smarta bolag vi kan fokusera på innovation, skapa nya spännande möjligheter och därmed också förändra konsumentbeteenden och i förlängningen också politiken, säger Johanna.

Johanna vill uppmuntra och inspirera företag till att börja sätta sina egna spelregler:

– Det finns inga måsten för hur ett företag eller företagare ska vara, se ut eller bete sig, oavsett hur normen och omgivningens förväntningar ter sig. Börja istället med att fråga: varför gör vi som vi gör? Och för vems skull? Stanna och vila i den frågan, för att sedan, utifrån svaret, sakta börja formulera en plan framåt.

Tydlig uppdelning allt viktigare
Slow business tar även hänsyn till hälsan och att det bör finnas en tydlig uppdelning mellan ledighet och jobb. Att kunna koppla av och koppla ner till helt ledig vid ledighet och istället vara fokuserad och effektiv under arbetstiden. Johanna berättar att hon aktivt skalar bort och prioriterar för att inte bli stressad samtidigt som hon lika aktivt jobbar mot sina konkreta mål som tar henne framåt.

– Vi måste stanna upp, sakta ner och fundera på varför vi gör saker samt om och på vilket sätt det för oss närmare våra mål. Allt för ofta upplever jag att denna fråga saknas inom företag och på arbetsplatser!

Psykologen Kirsti bekräftar att många arbetare blir stressade, har svårt att sätta gränser och är tillgängliga för jobbet på fritiden. En del vill göra allt och lite till och försöker vara arbetsgivare och kunder/klienten till lags genom att gå över sina egna gränser.

– Den typen av beteenden belönas av vissa arbetsgivare, och nästan alltid av kunder/klienter som ofta vill ha just med den personen att göra som gör ”det där lilla extra”. Problemet är att det inte bara är en enstaka tjänst idag utan att detta beteende tenderar att växa.

Insikten om att det finns en mental gräns för hur mycket belastning och utmaningar per tidsenhet som man tål är många gånger främmande för människor när de första gången märker av sina stressymptom.

– Trösterikt är att många blir hjälpta av att arbeta med sig själva. De skapar då en realistisk uppfattning om sin egen kapacitet och börjar medvetet jobba med att hushålla med sin energi så att de kan använda det till alla områden i livet, säger Kirsti.
Det är också viktigt att skapa frihet när det gäller att tacka nej till erbjudanden som inte känns rätt eller som inte är rimligt betalda.

– Vi har ett samhälle som springer extremt fort nu, där stress och utbrändhet är en vardag. Och det är allt annat än sunt. Jag älskar mitt jobb, men det innebär också att det ska göra mig gladare och friskare. Inget annat, avslutar Johanna.


Jennifer Berglund /Gazzine