REPORTAGE 2023-11-09 KL. 10:55

Hela guiden: Så väljer du rätt förskola till ditt barn

Av Ninna Ekbom

Att börja på förskola är ditt barns första stora språng ut i världen. Här ger förskolepsykologen tips på vilka frågor du bör ställa för att valet ska bli så bra som möjligt.

Hela guiden: Så väljer du rätt förskola till ditt barn

Förskolepsykologen Anna Hellberg Björklund menar att oavsett vilket sorts barn du har, är ett tryggt sammanhang och ditt barns behov det viktigaste när du väljer förskola.

–Tänk på att du ska hitta människorna som du vill att ditt barn ska träffa varje dag. Pedagogiken, maten eller moderna leksaker bleknar i jämförelse med att bli sedd, få närhet, tröst och känna sig trygg i den nya miljön, säger Anna Hellberg Björklund som här svarar på de vanligaste frågorna när det gäller att välja rätt förskola.

Hur vet jag om en förskola är bra?

– Välj ut två eller tre förskolor som du besöker, verkligheten ser ju inte alltid ut så att det är ert förstahandsval ni får plats på. Boka tid så att du får möjlighet till en pratstund med både förskolepersonalen och rektorn. Var också observant på hur barnen blir bemötta, om de leker med varandra, om personalen verkar glad och gillar barn, om de ställer frågor om ditt barn, hur stämningen är och hur blir du själv bemött?

Är det vettigt att låta magkänslan styra?

– Ja, om du fokuserar på den övergripande känslan efter besöket och den känns positiv ökar chansen att du läser av sådant som är väsentligt för ditt barns behov.

Vad är ska jag tänka på med introduktionen?

– I dag används ofta en av två olika introduktionsmodeller, föräldraaktiv eller traditionell introduktion. I den föräldraaktiva är föräldrarna ofta med under tre hela dagar och därefter lämnas barnet på förskolan. I den traditionella introduktionen sker separationen mellan barn och förälder succesivt under vanligtvis två veckor. Det finns ingen forskning som säger vad som är bäst, snarare är det tillgängligheten och lyhördheten hos pedagogen som är betydelsefull. Oavsett vilken modell som används bör det finnas en ansvarig pedagog som barnet får bygga upp en nära relation till för att inskolningen ska bli lugn och trygg.

Hur mycket betyder förskolans pedagogik?

– Att du utgår från vilken sorts barn du har och vad som bäst tillfredsställer hens behov är viktigare än valet av pedagogik. Alla förskolor jobbar efter läroplanen, men har olika vägar dit. Be personalen eller rektorn berätta om förskolans inriktning och verksamhet för att få en uppfattning om vad de prioriterar.

Hur stor roll spelar storleken på barngrupperna?

– De minsta barnen behöver ett litet sammanhang och färre relationer. I en liten grupp är det lättare för personalen att uppmärksamma barns olikheter och ljudnivån blir också ofta lägre.

Gruppens storlek har betydelse för trygghet, utveckling och lärande, skriver Skolverket på sin webbplats. Deras riktmärke för storleken på grupperna är:

För barn mellan 1-3 år är riktmärket 6-12 barn per grupp.

För barn mellan 4-5 år är riktmärket 9-15 barn per grupp.

Hur avgörande är det att personalen har rätt utbildning?

– Det har stor betydelse. För en väl fungerade verksamhet behövs utbildad personal med kunskap om barns beteende, utveckling och lärande. Inte minst för att klarar av att hantera och ge bra vägledning när det dyker upp komplicerade situationer.

Kan jag fråga om personaltäthet och vikarier?

– Ja, du har rätt att fråga om både utbildning, hur många pedagoger det är i varje barngrupp och personalomsättning. Var nyfiken och ställa alla frågor du har som kan påverka omsorgen om ditt barn.

Är det viktigt att barnen är mycket utomhus?

– Att hoppa, klättra och få utlopp för sin rörelseglädje får barn att må bra och det utvecklar motoriken. Uteleken spelar också en viktig roll för barns lärande. Men stirra dig inte blind på gården eller utemiljöns faktiska yta, utan titta mer på att det finns olika aktivitetsmöjligheter.

Vad ska jag tänka på kring förskolans mat?

– Mat behövs för mer än att fylla på med ork och energi. När barn och vuxna äter tillsammans ökar gemenskap och trivsel. För små magar som inte kan äta så mycket åt gången är mellanmålet minst lika viktigt som lunchen.

Hur får jag inblick i mitt barns tid på förskolan?

– En bra dialog mellan förskolepersonalen och föräldrarna är nödvändig för att ni på respektive håll ska veta att barnet har det bra. Fråga på vilket sätt vill de vill att dialogen går till? Använder de sig av veckobrev, hur ofta är det föräldramöten respektive utvecklingssamtal och hur kommunicerar ni med varandra däremellan?

Ninna Ekbom/Gazzine