Klik venligst
REPORTAGE 2021-09-23 KL. 13:16

Jakten på gammelgäddan - med John Kärki

Av Uffe

Jakten på gammelgäddan - med John Kärki

PERFEKT STORLEK. John Kärki visar upp en fin gädda som fångats.
Foto: MIKEY SARALINEN

Med en skräckinjagande blick, tretusen tänder och en grönskimrande kropp på över metern är gammelgäddan utan tvekan vår mest omtalade fisk.

Nästan alla har hört en fiskehistoria om en stor gädda som bärgats, eller inte alltför ofta, gått vinnande ur striden med trasig lina eller uträtad krok som följd. Ibland går sägnerna om gammelgäddan så långt att den till och med har bogserat fiskarens båt ut mot fjärdens djupa och osäkra vatten.

För att inte tala om gäddskräcken på badstranden när någon olyckskorp till badgäst fått ett hugg över foten under högsommarens heta period. Gäddan berör helt enkelt.

I mitt egna fiskeliv har gäddan varit en ständig följeslagare. Från att jag som liten grabb fångade gäddyngel med håv bland bryggorna på landstället, till att jag hamnade i skolåldern och fick följa med pappa på äventyr i Brottbys djupa skogar där vattnet var mörkt och gäddorna lurade intill bältena av vass- och gröna näckrosblad.

Ett av mina starkaste minnen från barndomen är faktiskt från dessa skogar när vi knatar hemåt på en snirklig stig och jag släpar en besegrad gammelgädda som nästan är i samma storlek som mig själv. Än idag kommer jag ihåg hur tung den var och hur jag fick kämpa så svetten lackade samtidigt som bromsar och andra flygfän irrade omkring oss. Min mormor tillagde den sedan som ströpanerad.

Många år har gått sedan dess och idag är gäddfisket extremt populärt i Sverige. Stora tävlingar anordnas och gäddan har gått från att vara en ”skräpfisk” till en högaktad fisk att få på kroken. Speciellt de stora exemplaren. Ofta omnämns gäddor på över tio kilo som riktigt stora gäddor. Men faktum är att det är upp till betraktaren att välja vad som är en stor gädda. För mig som liten grabb var en gädda på fyra kilo gigantisk. När jag blev äldre och satsade mer på fisket så började blickarna riktas mot tio kilo eller tyngre till och med för att jag skulle klassa gäddan som en gammelgädda.

Om vi ska hitta en gyllene medelväg så tycker jag en gädda förvandlas till en gammelgädda när den når en längd på runt metern med en vikt på runt fem kilo eller mer… Även om svenska rekordet idag är på 128 centimeter och 21,07 kilo.


igcaption>BRA FISKEVÄDER. Alla väder är bra när man fiskar, men gäddan jagar gärna i sämre ljus.
Foto: PRIVAT

5 topptips för att lyckas med fisket
Följ dessa fem topptips nedan så kommer ni vara närmare er gammelgädda! Faktum är att det simmar stora gäddor i Vallentunas sjöar. OBS, glöm inte att läsa faktarutan om gäddans utmaningar. För som fiskare måste vi ta vårt ansvar för framtiden.

Platsen i sjön
Gäddan är en explosiv fisk med en jaktstrategi som innebär att den lurpassar i bakhåll på sitt byte. Strategiska platser för gäddan att gömma sig på är i vegetation som slingrigt ålgräs, näckrosbälten eller vass. Gärna får hålrum eller små kanaler uppstå i vegetationen för att gäddan enklare ska kunna se betet.

Även strukturer med större block och sten på grynnor kan ge gäddan ett bra utgångsläge inför sin jakt.

Tidpunkten på dygnet
Större gäddor är ofta gamla och har således mer erfarenhet av livet i sjön. Vid tidig ålder är det inte ovanligt att fåglar eller andra predatorer attackerar dessa fiskar. Det kan till och med vara så att gäddan råkat fastna på kroken från ett drag men lyckats undkomma. Om gäddan klarar dessa missöden ökar dess referensbank och ökad försiktighet och skeptis intas mot allt och alla.

Därför jagar ofta större gäddor i sämre ljus som gryning, skymning eller rentav i nattens mörker. Under dessa tider är det minimal risk att gäddan upptäcks av hungriga fåglar, minkar eller andra predatorer samt att gäddan med listig slughet attackerar småfisken utan förvarning.

Säsong och väder
De flesta fiskar gädda under sommaren när vassvikarna är badvarma och syrefattiga. Tyvärr är förutsättningarna för att få en storgädda mycket begränsade under den här perioden. Gäddans trivseltemperatur är 14 grader i vattnet och dessa förutsättningar infaller under hösten och våren. Rent generellt skulle jag klassa temperaturer mellan 5-14 grader som det spannet när ni har bäst chans att lyckas.

Under höstkanten börjar gäddan äta upp sig inför vintern. En frenetisk jakt kan då ske i utkanten av vegetationsbälte och runt sjöns grynnor. Lokalisera betesfisken så kommer ni hitta stora gäddor som lurpassar tätt inpå. Även djupbranter som sluttar från grunt till sjöns djupare del kan bjuda på hårda hugg och stora gäddor. Under denna period går gäddorna från att vara slanka till att bli riktigt feta inför vintern.

Under vårkanten råder helt andra förutsättningar. Gäddan är fokuserad på lek och söker efter islossningen sig in mot vikar som värms upp av den starka vårsolen. Leken sker generellt i mars och april månad. Ofta kan gäddans huggvilja vara låg men jag upplever att det finns ett fönster där gäddan släpper tankarna på reproduktion och istället väljer att äta, det är när solen precis sjunker bakom trädtopparna och skuggorna börjar falla över vikarna. Fiska extra noggrant under denna timme…

När leken är avklarad i maj är gäddorna utsvultna och hugger aggressivt. Ofta rör sig fiskarna kring lekvikarna men i vissa sjöar parkerar dom på grynnorna.

Om ni mot förmodan skulle försöka på sommaren, testa en dag med regn och rusk som syresätter vattnet eller vänd på dygnet och fiska under natten när det är svalare och mer syre i både luften och vattnet.

En faktor jag inte omnämnt är att nu bör fiska där vinden blåser på. Det innebär att betesfisken blåser in viken och gäddorna kommer vara där och jaga.


igcaption>SKRÄCKINJAGANDE SKALLE. Det är lätt att få respekt för en gädda med stort huvud och många tänder.
Foto: PRIVAT

Presentera betet
Oavsett om du fiskar med en vobbler, spinnare eller rentav en gäddfluga bör du presentera det ovanför gäddan. Låt gäddan se betet, bli attraherad och gå till attack. Det är sällan en vinnande strategi att dunka ett bete i huvudet på gäddan, då blir den snarare rädd och flyr. Rent metaforiskt ser gäddan ett högt fiskat bete som att ni ligger i sängen och kollar ut genom ett takfönster, på den blåa himlen kommer ni se flygplan, vita moln och solen. Ert närmre perspektiv kommer enbart se taket och fönsterkarmen, dvs det är större sannolikhet att gäddan kommer se ert bete om ni fiskar högre i vattenkolumnen och därmed presenterar betet med ett bredare perspektiv. Nu blev det virrigt, för att förtydliga mer. Är det 3 meter djupt, fiska 0,5 meter under ytan för att öka huggchanserna.

När det gäller hastighet på intagningen bör ni fiska långsamt i kallt vatten och snabbare i varmt vatten. Gäddan är växelvarm vilket innebär att gäddan är så varm som det omgivande vattnet och det i sin tur avspeglar vilken ämnesomsättning och kraft den kommer ha i sin jakt. I kallt vatten under 7 grader är den sävlig och i varmare vatten mellan 8-14 grader kommer den vara mer alert. Anpassa intagningen efter detta så kommer ni bli rikligt belönade.

Tänk utanför boxen
Gäddan är en mycket klok fisk. Idag är som sagt gäddan den populäraste sportfisken i Sverige. För att förvalta dagens gäddbestånd släpper många tillbaka sina gäddor till sjön igen för att inte utarma populationen. Konsekvensen av det är att gäddorna i hårt fiskade vatten har börjat skaffa referensramar för vad som är mänsklig fara. Man kan nästan gå så långt som att gäddorna har lärt sig att vissa vobblers och färgkoder innebär fara. Andra exempel är gäddor som vägrar bita när dom hör motorernas ljud i vikarna för att det är förknippat med fara att bli krokad. Med andra ord, om ni fiskar i sjöar där många riktar sitt fiske efter gammelgäddorna, gör inte som alla andra. Fiska andra beten, fiska andra tider på dygnet eller andra metoder för den delen.

Under åren 2004-2012 lade jag själv ner mycket tid i den mycket kända arkipelagen runt Furusund i jakt på min drömgädda. Under den här perioden hade en metod med amerikanska vobblers blivit mycket populär. Sportfisket skördade stort eftersom ingen gädda sett detta tidigare, i takt med att gäddorna fick ett inlärt beteende som konsekvens av detta så avtog huggfrekvensen med amerikanska vobblers. Det var först när vi började fiska med flugspö och flugor som glimrade likt julgransglitter som vi lyckades skörda stora gäddor igen. Gäddorna fanns där bland oss, men var helt enkelt smartare än tidigare. Undra hur smart en gädda kommer vara om 100 år baserat på hur många som fiskar idag?

Värt att veta om om gäddan
Gäddan är en toppredator i sjöar, åar och hav. Det innebär att den är på toppen av näringskedjan. Födan består av småfisk i vuxen ålder medan i yngelstadiet äter den insekter samt andra gäddyngel.

Rovfiskar som gädda har visat sig bidra till att minska övergödningens effekter i sjöar genom att beta ner planktonätande småfisk som mört och löja. En obalans i förhållande rovfisk och planktonätande småfisk skapar en obalans i planktonsamhället med för stor andel växtplankton som har visat sig vara en bidragande orsak till övergödningsproblematiken vilket orsakar algblomningar och dålig vattenkvalité. Statusen på gäddbestånden påverkar med andra ord hur välmående våra sjöar kommer vara.

Gäddans utmaningar
Gäddan som art är utsatt för flera problembilder. Det största hotet mot bestånden är destruktiv exploatering av grunda vikar i sjöar och hav. Ofta byggs hamnar och sjötomter i dessa områden. Vikar muddras för att få in båtar och vegetationssamhällen försvinner. Dessa grunda områden är helt avgörande för hur mycket gäddyngel det ska bli. Som exempel är över 40% av dessa viktiga områden i Stockholms skärgård bortbyggda och varje år exploateras ytterligare 0,5% .

Ett för stort uttag av gädda (dödlighet) från fritidsfisket kan få konsekvenser genom att färre gäddor leker. En gammelgädda kan lägga upp till 200 000 ägg.

Gäddans viktiga roll i ekosystemet har fått myndigheter att agera för att skydda arten. Dels fredas viktiga lekområden men även ett minimimått samt maximimått är infört i Östersjön sedan några år tillbaka. Det innebär att du inte får ta upp någon gädda under 40 centimeter eller om den är över 75 centimeter. Där emellan får gäddan tas med hem till matbordet. Jag förespråkar ett sparsamt uttag av gädda, med andra ord, kasta inga gäddor till katten. Jag tillämpar själv reglerna för Östersjön oavsett vilket vatten jag besöker.

igcaption>Foto: Privat

Utrustning
0,30mm lina
Ståltafs
Kroklossare
Vågsäck och avkrokningsmatta

Beten
Buster jerk
Zalt vobbler
Relax jigg
Gäddflugor

Metoder
Jerkbait
Spinn
Dragrodd
Flugfiske

Skrivet av John Kärki, publicerat av Uffe Lindeborg.