REPORTAGE 2022-03-03 KL. 13:15

Kommundirektören: ”Jag stortrivs med mitt jobb”

Av Hege Hellström

Kommundirektören: ”Jag stortrivs med mitt jobb”
FÖRETAGSAM. Annika Hellberg jobbar mycket med näringslivsfrågor. ”Det är roligt att vi förbättrat oss och ökat i ranking och kundundersökningar”, säger hon. Foto: Roffe Andersson

Hon började som kommundirektör för ett år sedan, mitt i brinnande pandemi. Och just nu är det kriget i Ukraina som upptar mycket av Annika Hellbergs tid.
Om kommundirektören Annika Hellberg är på jobbet undgår det ingen.

– Folk brukar märka när jag är på jobbet, jag är ofta väldigt entusiastisk och skrattar mycket. Det är så härligt när pandemin är över och vi kan vara mer på kontoret – samtidigt som vi går in i nästa kris med oro för det internationella säkerhetsläget, säger hon.

Annika Hellberg har jobbat i Vallentuna kommun i över 20 år, bland annat som ekonomichef. För ett år sedan fick hon jobbet som kommundirektör.

– Jag stortrivs med mitt jobb, att ge allt för Vallentuna, säger Annika Hellberg.

Annan typ av beredskap
Men en sak trivs hon inte med – att pandemikris blir avlöst av krig.

– Vi jobbar med beredskap för olika alternativ av hur det kan utvecklas, vi befinner oss i ett tidigt skede. Vi kan ta med oss erfarenheter från pandemin men varje kris är unik.

Annika Hellberg menar att kommunen klarade sig igenom pandemin ganska bra.
– Vi var snabba med att göra ganska kraftfulla åtgärder i början och lyckades hålla nere smittspridningen. Men det är en helt annan typ av beredskap vi behöver ha nu.

Saker som varit positiva med pandemin är att hon och medarbetarna lärt sig nya saker.

– Vi har kunnat lösa saker på nya sätt, jobba mer digitalt och bli yteffektivare. Så att vi kan göra det bästa för invånare, företag och föreningar.

Positiv energi
Annika Hellberg är vältalig, nästan som en politiker. Men politikeryrket har inte lockat.
– Jag är helt opolitisk. Politikerna anger mål, riktning, och sätter budgetramarna. Jag och hela kommunorganisationen jobbar för att nå målen. Den styrande majoriteten är vald av invånarna och vi jobbar för att deras prioriteringar ska genomsyra vår verksamhet.

Att leda en hel tjänstemannaorganisation kräver sin chef. För Annika Hellberg handlar det goda ledarskapet om delaktighet och att ha fokus på goda resultat.

– För mig är engagemang viktigt, och delaktighet. Det gäller att vara lyhörd för medarbetare och politiker. Jag vill också kunna bidra till entusiasm för vårt uppdrag och skapa engagemang.

Men det finns tråkiga delar av jobbet.

– Jag tyckte att riksintressepreciseringen var väldigt tung, då ett nytt riksintresseområde för lågfartsflyg lade sig över stora delar av kommunen som hindras från utveckling. Vi jobbar också med att få Vägverket att se behovet av säkerhet och framkomlighet i hela kommunen.

Men vad gör då en kommundirektör på jobbet? 85 procent av tiden går åt till möten med samarbetspartners, politiker, föreningar och näringsliv, plus medarbetare och chefer inom kommunen. Resterande tid går åt till att läsa handlingar och arbeta strategiskt.

– Jag har inga tråkiga arbetsuppgifter. Om jag hör om något som inte fungerar kan man uppfatta det som tråkigt, men jag försöker lyssna och vända och se hur vi kan göra det bättre.

Hege Hellström
hege@vallentunanya.se