REPORTAGE 2023-03-30 KL. 10:20

”Med ansvarsfull AI finns vinster som är bortom vår förmåga att drömma om”

Av Anna Holmquist/GAZZINE

”Med ansvarsfull AI finns vinster som är bortom vår förmåga att drömma om”
ROBOTKOLL. Anna Felländer vet hur vi ska handskas med ai. Foto: Pressbild

Anna Felländer har en imponerande meritlista från jobb som chefsekonom på Swedbank och rådgivare till regeringen. Hon har också jobbat med det sociala och etiska perspektivet långt innan de flesta av oss ens visste att detta är ett begrepp att hålla koll på och driver i dag konsultbolaget anchAI som hjälper bolag med ansvarsfull AI.

Vad är målet med ditt bolag?
– Att se till att alla företag kan omfamna vinsterna med AI med hjälp av vårt etiska filter som är en försäkring mot etiska och legala övertramp. Att alla företag och offentliga myndigheter kan rapportera kring hur deras användning av data inte skapar avtryck i samhället och hos medborgare/konsumenter som strider mot våra mänskliga rättigheter. Transparens är avgörande för att företag ska vinna sina kunders förtroende i denna datadrivna AI-era.


MEDARBETARE. Allt fler börjar få robotar som arbetskamrater, inte minst sedan chat.gpt poppade upp som en form av mer avancerad Googletjänst. Foto: Unsplash


Möter du ofta rädsla kring AI?
– Ja och nej. Det finns en okunskap kring hur vi i allmänhet låter AI styra våra liv och kränka både vår integritet och rätt till att ta självständiga beslut.

– ChatGPT är ett tecken på att AI har blivit en så kallad General Purpose Technology, och det bör understrykas att resultaten är baserade på knappa historiska data och att det finns partiskhet som gör att ChatGPT behöver styras och regleras.

– De som är rädda för AI överskattar hur nära tidpunkten är för att AI ska bli superintelligent, det vill säga överlista oss människor på alla plan.

Vad är det mest häftiga som vi kommer att kunna göra med hjälp av AI i framtiden tror du?

– Wow!!! Inom läkemedel, integration och undervisning finns det vinster bortom vår förmåga att drömma om, om vi styr AI rätt och inte låter AI styra oss.

Om man som entreprenör vill lära sig mer om AI och vilka möjligheter som AI för med sig, vad ska man göra då?

– Bli medlemmar i vår Sandbox. På vår hemsida www.anch.Ai finns dessutom forskning, bloggar och annat material för att lära sig mer. Välkomna!

AI innebär ju etiska överväganden - vilka är de vanligaste utmaningarna och finns det ”farlig” Ai?

– Det handlar mycket om avvägningar: 1.Hur smart kan en bil, ett hem, en stad bli utan att integritetskränka oss,

– 2. när går rekommendationsmotorer från att skapa effektivitet och skräddarsydda tjänster till att vi upplever att vi blir manipulerade in i oönskade beteenden,

– 3. hur sätter vi gränser mellan precision och rättvisa i en AI modell, vem bestämmer denna avvägning och hur kan den stämmas av mot regelverk och företags etiska värderingar, där AI lösningar används, och kan missbrukas i olika kontexter

– Hur kan AI teamet inkludera och koda dessa olika avvägningar i olika kontexter. AI kan bli oavsiktligt farlig t ex när data används inom sjukvården, som består av data där mäns fysiologi representerar över 90 %, används på kvinnliga kroppar med annan fysiologi.

– AI kan bli farlig när vi omedvetet manipuleras in i beteenden. Allt detta kommer EU’s kommande lagstiftning, the AI Act att reglera.

Har du tagit in riskkapital till bolaget?
– Yes, 20 miljoner SEK för över ett år sedan. Lead investor är en Silicon Valley baserad VC som även grundat Ethical AI Governance Group där jag sitter i styrelsen.

– Det visar på att USA utan att ha ett regelverk tar Responsible AI (RAI) på största allvar. Att resa kapital kräver att du ”håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena, en för övrigt bra sägning eller hur?! Slitigt men har fått mig och mitt team att ännu mer tro på vår plattform och vision.

Anna Holmquist/GAZZINE