REPORTAGE 2023-04-27 KL. 08:40

Nu visas Wada socken- och skolbibliotek med 300 år gamla böcker

Av Anneli Leijel

Nu visas Wada socken- och skolbibliotek med 300 år gamla böcker
GLADA BOKHÅLLARE. Lena Lundgren och Elisabeth Feldt vid utställningen i Kulturhuset. Foto: Roffe Andersson

Nu visas en tidigare okänd bokskatt, Wada socken- och skolbibliotek med 300 år gamla böcker, på biblioteket i Vallentuna kulturhus. Här finns allt från Gustav XII:s bibel och Regeringsformen från år 1720, till medicinska handböcker och några barnböcker. Utställningen pågår till den 20 maj.

Det var när Vada kyrka skulle renoveras 2017-2018 och ett bokskåp behövde tömmas, som en riktig bokskatt upptäcktes. Böckerna som legat orörda i skåpet i årtionden visade sig vara Wada socken- och skolbibliotek, en föregångare till folkbiblioteken som växte fram i slutet av 1800-talet.

Vadabon Elisabeth Feldt, som också sitter i Össeby församlings kyrkoråd, tog kontakt med Lena Lundgren, numera pensionär men som tidigare varit bibliotekarie och bad henne hjälpa till med boksamlingen.


KUNGLIG BIBEL. Foto: Roffe Andersson


Hon åtog sig att gå igenom och ordna böckerna.

– Vi stod på vinden i Vada skola, numera församlingshem, och gick igenom kartongerna med dammiga och musätna böcker, minns Lena Lundgren.

Många försvunna böcker
Snart uppdagades en riktig bokskatt. En intressant samling böcker från 1700- och 1800-talen. Den äldsta från 1720 och den yngsta från 1905.

– Det var kyrkans böcker, katekeser, biblar och postillor (predikosamlingar red anm) men här fanns också olika slags handböcker och till och med några barnböcker, berättar Lena Lundgren.

Snart började hon också fundera på om det inte kunde röra sig om ett litet bibliotek som lånat ut böcker till ortsborna.

– Nästan alla böcker var numrerade och i vissa stod det Wada sockenbibliotek. Det högsta numret är 436 men hela boksamlingen omfattar cirka 170 böcker så många böcker är alltså försvunna. Numreringen tyder på att de här böckerna har varit tänkta att lånas ut.

I 1842 års folkskolestadga uppmuntrades landets präster att inrätta sockenbibliotek. Både för att låna ut böcker om den kristna tron och för att se till att böcker fanns tillgängliga för eleverna i folkskolan.

– Så att barnen kunde upprätthålla läsförmågan, berättar Lena Lundgren. Sådana sockenbibliotek fanns på många ställen i Sverige och i slutet av 1800-talet kom folkbiblioteken och församlingsbiblioteken.

Kunglig bibel
På utställningen, en trappa upp i biblioteket i Kulturhuset, visas bland annat Karl XII:s Bibel från 1724. Här finns också Regeringsformen från 1720, den av våra grundlagar som säger hur Sverige ska styras.

– Vi har hittat flera statliga kungörelser och bestämmelser. På den här tiden skickades de ut till kyrkorna och lästes upp. Det fanns ju varken teve eller radio då.

Sockenbiblioteken skulle också tillhandahålla böcker för barn och här finns till exempel ”Djurens lif” och ”Barnens tidning”, utgiven av EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.
– Man kan också se att flera av böckerna har kommit obundna. Den här till exempel, säger Lena Lundgren och visar en bok utan pärmar.

Böckerna köptes ofta obundna, direkt från tryckerierna, och lämnades sedan för det mesta till bokbindare.
På Vallentuna bibliotek ställs bara en bråkdel av Wada socken- och folkbibliotek ut.

– Vi vill hitta ett ställe att ställa ut alla de 170 böckerna som tillhör Össeby församling, helst i montrar. Kanske kan de stå i skolmuseet i Össeby, funderar Lena Lundgren.

För den språkligt intresserade visar de gamla böckerna också hur språket har förändrats.

– Här till exempel är ett litet ”e” placerat ovanför bokstaven ”a”, det som sedan skulle bli bokstaven ”ä” och på samma sätt skrivs ”ö” med ett ”e” ovanför ”o”, berättar Lena Lundgren och visar de snirkliga bokstäverna i en gammal predikosamling.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se