REPORTAGE 2022-10-27 KL. 10:00

Så påverkas ditt liv av Artificiell Intelligens

Av Dagmar Forne /Gazzine

Så påverkas ditt liv av Artificiell Intelligens
Foto: Unsplash

Nej, artificiell intelligens, AI, är inte längre science fiction. Europa riskerar att hamna i bakvatten om inte möjligheterna tas tillvara.

Redan i dag påverkar AI i stort sett alla verksamheter, från jordbruk till klädinköp, industriprocesser och sjukvård.

Göran Lindsjö, är en internationellt verksam AI-rådgivare bosatt i USA. Han är ofta ute och talar om artificiell intelligens. Hans öppningsfråga när han står inför en svensk eller europeisk publik brukar vara:
”Hur många av er använder AI dagligen?”

Omkring 20 procent räcker upp händerna utan att tveka.

– Min poäng är alla som kollar en rekommenderad film på Netflix, bokar Airbnb, åker Uber, använder kreditkort, letar kläder eller semesterboenden på nätet eller googlar använder AI. Utan AI skulle våra datorer inte rensas från skräpmejl, och vi skulle inte få relevanta e-handelserbjudanden utan behöva skrolla oss fram till det vi brukar köpa, säger han.

I amerikanska hushåll finns AI med som en ständig hjälp i vardagen. Där har ungefär hälften av hushållen röststyrda enheter som kan göra allt från att tända lampor till att skicka efter mat

Inom hälso- och sjukvård används AI som ett beslutsstöd för specialister för att kunna individualisera behandling. AI används som ledningsstöd vid katastrofer, för att hindra penningtvätt och mycket annat.
AI mycket mer än digitalisering

Göran Lindsjö är noga med att skärpa in skillnaden mellan digitalisering och AI: Digitalisering löser väldefinierade problem i förutsägbara situationer, med generella lösningar som bygger på strukturerad data. Digitaliseringen rationaliserar bort en massa manuellt arbete.

Vad AI gör är mycket bredare:
AI använder både strukturerad och ostrukturerad data till att lösa svårdefinierade problem i oförutsägbara situationer och skapar anpassade lösningar. AI kompletterar och förstärker människan.

Barn är smartare
– AI lär sig precis som barn lär sig, men ett barn behöver inte miljoner exempel för att fatta vad en stol är – det räcker med de som finns hemma. Barnet är smart – för barn kommer alldeles av sig själva på att stolar kan användas till många saker, tåg, kojor och att leka inte nudda golv. Människan uppfinner, men det gör inte AI.

AI däremot kan sådant som den mänskliga hjärnan inte klarar, som att se mönster i en otrolig mängd data, och samtidigt ta hänsyn till en ofantlig mängd variabler.

Algoritmer träffar ditt hjärta
Inom populärkultursektorn var det förr ett gäng höga chefer som bestämde vad som skulle produceras och till vem det skulle marknadsföras, eftersom de ansåg sig ha full koll på vad som skulle gå hem hos den breda publiken.

Företag som Spotify och Netflix har ändrat på detta. Göran tar sig själv som exempel:

– Jag lyssnar en del på jazz och äldre rockmusik. Spotify har koll på min musiksmak, men ibland överraskar de genom att skicka in någon hip-hop-låt i mitt flöde – och de träffar ändå rätt. För oavsett genre finns det något som tilltalar mig, något låten har gemensamt med det jag brukar lyssna på, fast det är svårt att sätta fingret på vad det är, säger han.
Netflix lyckas också. De har funnit att många som ser mycket på actionfilmer allt mer glider över till att se dokumentärer. Men det är inte människor som står bakom rekommendationerna, utan det är algoritmerna som blivit så förfinade att de följer kundernas smak på ett sömlöst sätt.

Europa halkar efter
I dag är de stora AI-länderna USA och Kina. Göran Lindsjö anser att debatten i Sverige är naiv, okunnig, att man varken förstår nyttan eller faran med AI. Kina ligger långt fram. Där används AI både för att förenkla vardagslivet och att samla detaljerad information om medborgarna.

– I kinesiska skolor har läraren en kamera bakom nacken som tolkar barnens ansiktsuttryck. Barn som är ouppmärksamma rapporteras. Det är riktigt kusligt, säger han.
För Sveriges del ser han en större fara i att inte använda AI och tar som exempel en film som gick på SvT för en tid sedan – Sveriges bästa arbetsförmedling. Anders, en mångkunnig hantverkare i en Norrlandsstad går arbetslös.

Samtidigt finns det företag som febrilt söker efter personer med hans kvalifikationer. Men de har svårt att finna varandra. AI skulle kunna underlätta matchningen eftersom det inte kräver strukturerad data.

– Digitalisering innebär att människan måste anpassa sig till maskinen. AI anpassar istället maskinerna till människan. Ett samhälle som inte tar vara på möjligheterna med AI hamnar i bakvatten, menar Göran Lindsjö.

Text: Dagmar Forne /Gazzine
Foto: Unsplash