NÄRINGSLIV 2024-05-16 KL. 10:11

Krönika: Att vara omedvetet kompetent

Av Jessica Jäger

Du har säkert, liksom jag, upplevt att du lärt dig något nytt och då fått syn på hur mycket du faktiskt inte vet. På 70-talet förklarade Noel Burch, på Gordon Training International, det här fenomenet i en modell om hur vi lär oss nya färdigheter.

Krönika: Att vara omedvetet kompetent
Jessica Jäger. Foto: Janine Laag

Modellen förklarar hur vi initialt inte ens vet om att vi är okunniga inom ett område, för att sedan bli medvetna om det och erkänna okunskapen för oss själva. Med ökad medvetenhet kan vi träna våra förmågor på området så att vi förstår det bättre. Med tiden har vi övat så mycket att området är en naturlig del av oss – en omedveten kompetens.

Under helgen som gick var jag gästtalare under Mindboozts heldagsworkshop ”Tell Your Story”. Den handlade om att skriva, publicera och lansera en ”teaching memoir”, en bok baserad på viktiga eller avgörande händelser i livet som kan lära andra något.

Kunskapsmässigt hade jag koll på det mesta som sades under workshopen, men min insikt var att jag nästan uteslutande skriver på det sättet. Jag delar berättelser ur mitt liv, som jag reflekterar över, för att sedan landa i en slutsats som är av värde för läsaren. Jag fick syn på en omedveten kompetens. Jag har trott att det sättet att skriva på är något som alla behärskar.

Med min nya insikt förstod jag också varför jag blev så förvånad när jag fick in några av de första kapitelförslagen till antologin jag sammanställer. Jag hade instruerat författarna att skriva en sann berättelse om ledarskap eller självledarskap som kan göra småföretagare mer framgångsrika i sina företag. I min inkorg låg flera kapitellånga livsberättelser följda av ett avslutande stycke med en lärdom. Det var ju inte riktigt så jag menade.

Först sätter man berättelsen i sitt sammanhang, så att läsaren får en känsla för om texten är relevant nog att lägga sin tid och energi på. Därefter varvas berättelser med reflektioner över förloppet, så att läsaren kan följa tankegångarna och besluten för att i framtiden kunna göra samma sak. Till sist vävs texten ihop till en helhet och landar i en slutsats, ibland tillsammans med förslag på nästa steg. Jag fick lära dem det.

Det är rätt vanligt att det vi kan som ett rinnande vatten är sådant vi tror att ”alla kan”, men det är en illusion. Det som är lätt för dig är svårt för någon annan. Där kan du göra verklig skillnad.

Jessica Jäger

jessica@jessicajager.se