NÄRINGSLIV 2021-03-11 KL. 16:04

Nu öppnar en arbetsförmedling på hemmaplan igen

Av Hege

Nu öppnar en arbetsförmedling  på hemmaplan igen

FÖRST. Många andra kommuner har redan flera olika jobbcoacher, men i Vallentuna blir Coachgruppen den första. Petter Strömberg är vd och Anna Löwing basar för kontoret i Vallentuna.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Företaget Coachgruppen flyttar in i Tellusområdet

Det är bara två kommuner i Stockholms län som saknar arbetsförmedlare; Vallentuna och Värmdö. Men nu öppnar Coachgruppen i Tellusområdet, och Vallentuna har åter en arbetsförmedlare.

Förr var det enkelt: den som var arbetslös gick till statliga Arbetsförmedlingen. Numera är det privata företag som ska sköta förmedlingen av jobb.
– Man trodde att det skulle dyka upp företag som ville sköta tjänsten, men i Vallentuna har det inte hänt, säger Petter Strömberg, vd för Coachgruppen.

Han har precis fått nycklarna till det nya kontoret i Tellusområdet i centrala Vallentuna. Företaget etablerar sig i Vallentuna mycket tack vare platschefen Anna Löwings lokalkännedom. Hon var en av dem som arbetade på Arbetsmarknadsavdelningen, AMA, som lades ner för två år sedan.
– Vi vet att det finns ett stort behov i Vallentuna. Att åka till Täby blir besvärligt för den som bor i Kårsta eller Brottby, ju närmare desto bättre, säger Anna Löwing.
Petter Strömberg håller med:
– Arbetssökande vill ha hjälp så nära som möjligt.

Preppar för jobbsök
Den som vill ha hjälp i Vallentuna måste dels vara inskriven på Arbetsförmedlingen, dels välja att hen vill ha hjälpen där. Sedan finns en rad saker att ta del av.
– Främst handlar det om ansökningshandlingar, ett fullgott cv och personligt brev. Vi kan träna intervjuteknik, men det handlar också om föreläsningar om hur man marknadsför sig själv, hur man tolkar jobbannonser och annat, säger Anna Löwing.

Lokal anknytning
Grunden handlar om motiverande samtal.
– Målet är att personen ska få syn på vad hen behöver göra. Det är inte så att vi coacher ska peka med pekfingret, säger Anna Löwing.
Det gäller att se till individen, menar Petter Strömberg.
– Jag jobbade ett tag när fas tre gällde. Det kunde handla om att måla en stol vit en dag, och att måla den röd nästa dag. Det var inte värdigt. Vi jobbar för att personer ska få den hjälp de har behov av.
– Ja, folk ska inte dras in i en cirkus de inte har behov av. Å andra sidan kan det finnas de som behöver hjälp med teknik eller språk, och då ska vi hjälpa till med det behovet, säger Anna Löwing.

En lokal arbetsförmedling har ett värde i och med att det går lättare att söka upp företag med behov av att anställa.
– Om du söker jobb nationellt tävlar du med 700 000 andra, medan vi försöker söka upp lokala arbetsgivare, säger Petter Strömberg.

Svårt hitta arbetsgivare
En utmaning med arbetsmarknaden i Vallentuna är att det är något av en sovstad, där människor bor men kanske inte jobbar. De flesta företag är också relativt små.
– Att anställa ytterligare en person i ett företag med två anställda är ett enormt steg, medan ett företag med 500 anställda lätt kan anställa tio personer, säger Petter Strömberg.

En utmaning kan vara att få arbetssökande att förstå att det kanske inte blir jobb på hemmaplan.
– Det går ganska lätt att ta sig till Väsby, Sollentuna och Täby, men det kan krävas en del peppning att förklara det ibland, säger Anna Löwing.

Den största utmaningen just nu är att hitta arbetsgivare, och att de som står längst från arbetsmarknaden drabbas extra hårt av coronapandemin.
– Många är varslade och det är inte alltid arbetsgivare och arbetssökande matchar, säger Anna Löwing.

Hon menar att det som motiverar i jobbet som coach är de gånger förmedlingen fungerar.
– När vi kan hjälpa till är det inte bara den arbetssökande utan även arbetsgivaren som får hjälp. Man känner att man gör en insats.