NÄRINGSLIV 2020-03-06 KL. 08:45

Nytt råd ska vässa till Vallentunas företagande

Av Peter

Nytt råd ska vässa till Vallentunas företagande

"Vi är ute efter effektiva och produktiva möten med bra tips på hur vi kan underlätta"

Vallentuna kommun vill skapa ett bättre näringsklimat. Därför söker man nu företagare till det nya näringslivsråd som startar i slutet av mars.

–Vi vill ha representanter för alla slags företag, säger näringslivsstrateg Magnus Isberg. Vi söker allt från nystartade enmansföretag till riktigt stora arbetsgivare, vi vill ha folk från olika branscher och geografiskt spridda över hela kommunen. Det ska vara som en tårtbit av företagandet i Vallentuna där alla kommer in med olika erfarenheter.

Idén att dra igång ett näringslivsråd kom under sommaren 2018 då många lantbruk var nära att knäckas på grund av torkan.
–Då köpte kommunen åkermark, höll inne vissa inspektioner och satsade på att handla lokalt för att hjälpa den här viktiga delen av Vallentunas näringsliv. Det gav oss bättre insikt i deras villkor och hur vi kunde stötta, och vi insåg att vi behövde lära oss mer om andra typer av företag också. Det har funnits ett näringslivsråd här tidigare, men många tyckte att det blev lite för mycket av kaffemöten. Det vi är ute efter nu är effektiva och produktiva möten med konkreta tips på vad vi i kommunen kan göra för att underlätta för företagen. Vi kommer bara ha två möten per år för att respektera deras tid, hade vi möte varje månad skulle det skrämma bort många.


igcaption>VILL BILDA NY GRUPP. Magnus Isberg söker efter olika sorters företagare i Vallentuna för att bilda ett näringslivsråd.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Fyratusen företag
I rådet kommer sex olika företagare väljas in, och dessutom ska LRF, handelskammaren och Företagarna Vallentuna ha varsin plats. Från kommunen deltar kommunstyrelsens ordförande, representanter från näringslivs– och arbetsmarknadsutskottet samt Magnus Isberg.
–Det är viktigt att företagarna dominerar gruppen. Vi har fått in ett tiotal nomineringar och vill gärna ha in fler.
Han säger att näringslivsfrågor tidigare ofta setts som ganska oviktiga, men att de under de senaste fyra åren fått en helt annan status.

–Det beror på att vi har fått en annan kommunledning, alla förvaltningar har blivit bättre på det här området, och oavsett färg tycker alla partier att näringslivet är viktigt. Många av våra politiker har själva företag, till skillnad från på riksplanet där många kritiseras för att vara yrkespolitiker som aldrig haft ett ”riktigt” arbete.

De senaste åren har både politiker och tjänstemän gjort många företagsbesök.
–Vi vill lära oss om deras verksamhet och få feedback på vad vi kan göra, men också promota våra lokala företag– det tycker jag gott att vi kan göra. Det har gett ett stort genomslag och vi klättrar snabbt på rankinglistorna över kommunernas näringslivsklimat.

Enligt kommunens siffror finns det knappt 4 000 företag i Vallentuna. De flesta har mellan en och fyra anställda.
–En del undrar varför vi skriver att vi så många företag eftersom de flesta är så små, men det ser det faktiskt ut så i hela Sverige. Sedan måste ju alla företag börja någonstans - Ingvar Kamprad startade med att sälja pennor i ett skjul.

Tipsar om bygglov
Det företagen tidigare varit mest missnöjda med är behandlingen av bygglov.
–Där såg de kommunen som en bromskloss, och det kan jag förstå. När ett företag väl ansökte om bygglov hade de redan tagit beslut, ordnat finansiering och betalat en arkitekt för att göra ritningarna. Och då kom kommunen med massa invändningar, det tog lång tid och var besvärligt att få igenom planerna. Idag arbetar vi för att de ska komma till oss tidigt i processen för att få hjälp och coachning. Det handlar inte om att ge preliminära bygglov, utan att vi kan föreslå hur de undviker vissa problem redan innan de tar in en dyr arkitekt. Det kan vara att tipsa om att det är svårt att få bygga tre våningar på ett visst ställe, och att det kan vara lättare att istället ha en större yta på varje våningsplan. På det sättet kan vi snabba upp processen och det blir billigare både för företagen och för oss.

Magnus säger att kommunen ska vara mer av samarbetspartner även på andra områden.
–En sak som fått mycket positiv respons är att Miljökontoret inte bara kommer ut och inspekterar utan också kommer med tips och förslag på hur man löser problemen. Många kommenterar att de tycker att både tjänstemän och politiker blivit mer lyhörda. Och det här rådet gör oss ännu bättre på att lyssna.

FOTNOT: Vill du bli en av de sex företagsrepresentanterna så mejla magnus.isberg@vallentuna.se senast den 16 mars.